Kvalitní vzdělání

  • CZ.2.17/3.1.00/32102

Název projektu

  • Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce
oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V rámci tohoto projektu vznikly nové předměty doktorského studia:

V rámci tohoto projektu byl inovován předmět bakalářského studia:

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny tyto výukové materiály a učební pomůcky:

V rámci tohoto projektu se do výuky formou odborných seminářů a konzultací zapojili

Tato kniha byla zpracována díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu

  • Economic Policy – The Process of Transformation and its Costs

 

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102