Rozhovor s Ondřejem Dohnalem

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Ondřej Dohnal a jsem studentem oboru Ekonomická Analýza na VŠE. Byl jsem na výměnném pobytu v Kanadském Vancouveru, pracoval jsem několik měsíců v USA a prošel jsem stážemi ve firmách jako je L’Oréal či Philip Morris International.

Tuto vedlejší specializaci jsem si zvolil zejména proto, že mi umožňovala strávit další semestr v zahraničí (na stáž lze vyjet, i když se student již zúčastnil výměnného pobytu) a to ještě ke všemu praxí. Navíc, do OECD se „normální“ student pracovně skoro nemá šanci dostat. Z tohoto pohledu představovala stáž obrovskou příležitost, které by byla škoda nevyužít.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Možnost podívat se do jedné z nadnárodních organizací mimo ČR v rámci magisterského studia, poslechnout si přednášky světových špiček v různých oborech či poznat stážisty z jiných zemí.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Primárně jsem se účastnil pravidelných jednání EDRC (Economic Developement Review Committee). Na tyto jednání byla nutná příprava v podobě načtení různých materiálů, aby se člověk vůbec dokázal v debatě nějak orientovat. Z jednání jsem následně připravoval zápis, který pak můj vedoucí zkontroloval a poradil, co příště napsal jinak či lépe. Zbytek mého času jsem mohl věnovat tomu, co mne zajímalo – například NAEC seminars atp.

Náplň těchto výše zmíněných jednání a seminářů s mým studiem do jisté míry souvisela.  Veškeré analýzy OECD byly dostupné a většinou samotnému jednání předcházela prezentace metodiky použitých modelů. V praxi jsem se tedy poprvé setkal s použitím ekonomických či ekonometrických modelů, které ve škole studujeme.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Jak jsem již nastínil v předchozí otázce, pokud jsem měl daný den jednání, tak jsem většinou dorazil na 9:30 do OECD a odcházel až s koncem jednání okolo 18:00. Ve volných dnech jsem se na tyto jednání připravoval, nebo se účastnil jiných sezení či prezentací, která mne zajímala. Později během stáže jsem pracoval na semestrální práci.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Zejména bych rád vyzdvihl spolupráci se svým nadřízeným. I přes jeho velké časové vytížení si na nás vždy udělal alespoň chvilku a snažil se nám předat co nejvíce. Mnoho věcí nás naučil a hodně nám rozšířil obzory.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Vzhledem k práci na zápisech z jednání jsem si zlepšil své vyjadřovací schopnosti. Dále jsem si výrazně rozšířil svůj všeobecný přehled a zjistil, jak takovéto nadnárodní organizace fungují. Díky různým cvičením, které jsme taktéž od svého nadřízeného dostávali, jsem otestoval své znalosti ekonometrie či ekonomie a mnohému jsem se díky těmto cvičením naučil. V neposlední řadě jsem si procvičil cizí jazyky.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Rozhodně to stálo za to. Jak jsem již zmínil, na spoustu věcí se teď koukám jinak a stáž sama o sobě mi dala mnoho nových zkušeností uplatnitelných jak v profesní, tak osobní sféře mého života.

Pokud by se mě někdo zeptal, jestli bych do toho šel znovu, má odpověď by byla ano. Práci v OECD v Paříži si zkusí málokdo, a proto představuje neocenitelnou zkušenost.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Primárně bych chtěl poděkovat fakultě za to, že tuto stáž vůbec v rámci vedlejších specializací nabízí. Ohledně administrativy, nenarazil jsem na žádný problém. Vše proběhlo hladce.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Pracovní či studijní zkušenosti ze zahraničí jsou na dnešním pracovním trhu spíše již nutnou podmínkou než nějakým bonusem. Já jsem strávil během svých studií přes 2 roky v zahraničí a mohu to jen doporučit. Máte-li možnost vyjet, vyjeďte. Tato stáž vám toho spoustu dá – naučíte se novým věcem, uvidíte, jak se žije mimo ČR, zlepšíte si angličtinu, popřípadě francouzštinu, poznáte zajímavé lidi, uděláte si nové kontakty a získáte nový rozhled. Dle mého by byla moc velká škoda tuto šanci nevyužít. Pokud Vás bude ještě něco zajímat, neváhejte mne kontaktovat.