Rozhovor s Lenkou Grau

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Lenka Grau. Právě jsem dokončila magisterské studium oboru Hospodářská politika, pracuji jako business analytička a auditorka. Na stáži jsem byla od září do prosince 2019. Pro tuto vedlejší specializaci jsem se rozhodla na základě doporučení a zkušeností předchozích stážistů. Do jisté míry jsem stáž považovala i za kompenzaci toho, že jsem se kvůli lákavé pracovní nabídce během bakalářského studia rozhodla nevyužít možnost vyjet do zahraničí v rámci Erasmu + a věřím, že zkušenost jako tato v životopise zazáří ještě více než semestr studia na zahraniční univerzitě.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Podle mě se jedná o jedinečnou příležitost nahlédnout do takto prestižní nadnárodní organizace a být její součástí.  S publikacemi OECD běžně pracuji, a tak bylo zajímavé vidět na vlastní oči celý ten proces za tím.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Účastnila jsem se jednání Economic and Development Review Committee, kde se rozebíraly hospodářské přehledy jednotlivých států a dále jsem sledovala dění v Economic Policy Committee. Ve svém zájmu jsem se účastnila různých jednání a seminářů týkajících se trhů nemovitostí, což jsem zužitkovala při psaní diplomové práce.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Každý den byl jiný. Většinu pracovního času jsem trávila přímo v OECD, kde se konala jednání a také schůzky s mým nadřízeným, se kterým jsme v průběhu stáže dávali dohromady plán aktivit. Jestliže se žádné jednání dotýkající se mé agendy v OECD nekonalo, mohla jsem čas využít k samostudiu, plnění zadaných úkolů z domova nebo samozřejmě k poznávání Paříže a okolí.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Jmenovat konkrétní jednání asi nemohu, jelikož se nesla v podobném duchu. Velmi zajímavé ale byly semináře NAEC (New Approaches to Economic Challenges), kde vystupovali profesoři z nejlepších univerzit. Silným zážitkem byla také oslava třiceti let od revoluce, kterou v prostorách OECD pořádala česká mise ve spolupráci se slovenskou misí a zapojeni do organizace jsme byli i my, stážisti. A stávka, která zastavila pařížskou dopravu v posledních týdnech mé stáže, to byl taky zážitek. ?


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Bez znalostí, které jsem získala během studia, bych se jen těžko na zasedáních orientovala.  Mohla jsem sledovat, jak se teorie týkající se hospodářské politiky uplatňuje v praxi a měla jsem možnost zdokonalit svoje komunikační dovednosti v cizích jazycích.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Každá zahraniční zkušenost je silným zážitkem, jak po osobní stránce, tak i po té profesní. Věřím, že se díky této položce v životopise odliším od ostatních kandidátů.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Díky tomu, že fakulta zajišťuje veškerou komunikaci se Stálou misí bylo mým úkolem dodat pouze několik formulářů a dokumentů. Veškeré potřebné informace jsem měla k dispozici včas.  Obtížné to tedy nebylo vůbec.  Navíc díky zprostředkovanému kontaktu na absolventy stáže jsem se mohla s dotazy obracet na ty, kteří vědí nejlépe, jak to všechno v Paříži chodí.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Není se čeho bát! Je to skvělá příležitost vyzkoušet si život v jiném městě, což se dá zvládnout i s minimálními znalostmi francouzštiny, a práci v prostředí takhle velké organizace.  Během stáže vám bude umožněno věnovat se těm tématům, která vás zajímají. Takhle snadno se k podobné příležitosti už asi nedostanete, tak proč ji nevyužít.