Rozhovor s Terezou Kalibovou

1) Ahoj, můžeš se nám představit a říci nám, proč jsi si vybrala vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvovala?

Jmenuji se Tereza Kalibová a studuji magisterský obor Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě. Při nástupu na magisterské studium jsem začala uvažovat o výjezdu do zahraničí. Zúčastnila jsem se informativní schůzky o Erasmu, kde jsem se dozvěděla mimo jiné i o relativně nové vedlejší specializaci Praktikum ve veřejné správě, kterou naše fakulta nabízí.  Tato nabídka vedlejší specializace, v rámci které student absolvuje zahraniční stáž na Stálé misi České republiky při OECD v Paříži, mě velmi zaujala. Je to skvělá příležitost, jak propojit teoretické znalosti z ekonomie a hospodářské politiky s praxí na poli mezinárodní organizace přímo tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Stáž jsem absolvovala v zimním semestru 2018/ 2019, konkrétně v období říjen-prosinec.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Nejvíce mě samozřejmě zaujala možnost vyzkoušet si práci nejen na Stálé misi ČR při OECD, ale právě také na OECD samotném. Jak jsem se již zmínila, na magisterském studiu jsem chtěla vycestovat a tohle pro mě byla skvělá příležitost, a zároveň i příležitost k získání nových poznatků o tom, jak to v mezinárodních organizacích funguje, nasbírání nových zkušeností a zlepšení jazykových dovedností.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Po příjezdu jsem si mohla vybrat jednoho z pracovníků na Stálé misi, pod kterým bych svou stáž absolvovala. Dle agendy pro mě jakožto studentku programu Ekonomie a hospodářská správa, oboru hospodářská politika, byla volba téměř zřejmá. Jelikož mě můj obor baví a zajímá, vybrala jsem si Otu Melchera, do jehož agendy na Stálé misi mimo jiné spadá právě ekonomika a hospodářská politika. Pod jeho vedením jsem se v rámci mé stáže účastnila Economic and Development Review Committees, tedy Výborů pro hospodářskou politiku, kde se diskutovaly hospodářské přehledy členských států OECD, dále pak Economic Policy Committee a dalších jiných výborů, jednání, přednášek a seminářů. Stěžejní náplní mé práce bylo zpracování zápisů z těchto jednání, čtení publikací vydaných OECD a zpracování jejich shrnutí.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

S Otou Melcherem jsme se jednou týdně sešli na Stálé misi a konzultovali náplň práce na následující dny. Většina jednání, která jsem měla přidělená, jako například EDRC nebo EPC, byla celodenní. Na ně jsem se několik dní předem připravovala. Příprava zahrnovala pročtení podkladů k výborům a pro utvoření si představy i zanalyzování hospodářské situace dané země. Z poznámek a informací zachycených na jednání jsem zpracovávala zápisy zejména tedy pro Stálou misi při OECD, ale někdy i pro Ministerstvo financí.

Když zrovna neprobíhal žádný výbor či důležité jednání, mohla jsem dle svých preferencí zajít na některou z mnoha jiných jednání či přednášek, které se na OECD každodenně konají. Já osobně jsem navštívila několik seminářů pořádaných v rámci programu NAEC (New Approaches to Economic Challenges), kde přednáší různé osobnosti ekonomické sféry. Pro představu mohu uvést přednášku, kterou vedl Andy Haldane – hlavní ekonom a ředitel měnové analýzy v Bank of England.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Největší zážitek či zkušenost se asi nedá jen tak určit. Pro mě byla celá stáž nesmírně cennou zkušeností a obrovským zážitkem. Možnost zažít atmosféru OECD, účastnit se jednání o hospodářské situaci členských zemí a přednášek světových ekonomů vám dokáže změnit pohled na dění v mezinárodní hospodářské politice.  Za zprostředkování této příležitosti jsem naší fakultě (NF) velmi vděčná.


6) Naučila jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Zcela jistě mi stáž pomohla propojit teorii hospodářské politiky s praxí, v čemž vidím největší přínos ke studiu. Dozvěděla jsem se i mnoho zajímavých, pro mě vcelku nových věcí, které přinesly inspiraci na seminární práci a troufám si říci, že z poznatků budu čerpat i při psaní diplomové práce. Stáž mi dala hodně i v ohledu práce s odborným textem v anglickém jazyce, v čemž jsem také zaznamenala jistý pokrok.


7) Jak bys ohodnotila osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Přínos této stáže je jednoznačný, a to jak v rovině osobní, tak profesní. Myslím si, že stáž na Stálé misi České republiky při OECD je velkým bodem v CV, který upoutá každého potenciálního zaměstnavatele. Každá zahraniční zkušenost, zejména pak praktického charakteru je zaměstnavateli oceňována.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Fakulta poskytla všechny potřebné formuláře a podklady. O postupu a krocích týkajících se administrativních záležitostí podal pan Bednář všechny potřebné informace. Myslím si, že vše proběhlo bez problémů.


9) Co bys vzkázala studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Neváhejte a jeďte. Je to jedinečná příležitost, která se už nemusí opakovat. Ohledně pracovní náplně stáže vám se vším pomohou pracovníci Stálé mise, kteří jsou velmi vstřícní. Budete mít možnost se seznámit i s dalšími stážisty – nejen českými, takže se nemusíte obávat ani toho, že byste tam museli trávit volný čas sami.


PS: Pro ty, kdo ještě pořád váhají: Fotografie – pohled z Trocadéra na Eiffelovu věž a východ slunce je pořízena cestou do práce!

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: