Rozhovor s Ondřejem Pařezem

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Ondřej Pařez a jsem studentem magisterského oboru Ekonomie na Národohospodářské fakultě. Mám za sebou výměnný pobyt ve Spojených státech, a to mě jen usvědčilo v tom, že bych rád načerpal více mezinárodních zkušeností a poznal tak další rozdíly ve vnímání světa. Nabídka vedlejší specializace 5PV a absolvování stáže, kde má student možnost skloubit teoretické a praktické znalosti a zjistit, jak funguje velká mezinárodní organizace, byla proto jasnou volbou, kam směřovat mé další životní kroky. Stáž jsem absolvoval od února do dubna v letním semestru 2021/2022.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Tato stáž mě zaujala možností absolvovat čas v OECD a zjistit, jak tento velký mezinárodní kolos funguje, stejně tak jako strávit čas na stálém zastoupení České republiky při této organizaci. Navíc se jedná o ojedinělou příležitost, jak zlepšit jazykové a komunikační dovednosti, poznat novou zemi, kulturu a lidi.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Před odjezdem na stáž si student vybírá oblast, které se bude na Stále misi ČR věnovat. Já jsem se rozhodl pro rozvojovou spolupráci. S ohledem na můj obor a další nabité znalosti v rámci studia na Národohospodářské fakultě a v zahraničí, jsem se k celé této problematice snažil přistupovat trochu odlišně a propojovat jednotlivé oblasti. Na Stálé misi má také každý stážista přiděleného garanta dle vybrané oblasti. Mojí garantkou byla Gabriela Boiteux-Pilná. Hlavní náplní stáže bylo vypracovávání zápisů z jednání, kterých jsem se účastnil pod vedení mé garantky. Jednalo se o výbor pro hospodářskou a rozvojovou spolupráci (DAC), podvýbor DAC pro životní prostředí (ENVIRONET), jednání řídící rady rozvojové střediska OECD (DEV) a koordinační jednání států EU. V rámci stáže jsem také pracoval na semestrální práci a plnil další ad hoc úkoly. Dále jsem také sledoval další jednání a semináře dle vlastního výběru.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Velkou roli bohužel sehrál, a to hlavně v prvním měsíci stáže, covid. Osobně se v únoru v OECD konalo jen minimum jednání a když ano, tak za přísných hygienických podmínek. To se naštěstí v březnu již zlepšilo a většina zasedání se konala v hybridní formě. Oproti předchozím rokům se tak náš program, jako stážistů, převážně odehrával v kancelářích Stálé mise. V mém případě jsem vždy s mojí garantkou dopředu konzultoval program dalších dní. Jednalo se tedy o výčet zasedání, kterých se bylo potřeba zúčastnit a pořídit zápis, dále mi garantka doporučila další zasedání a meetingy, které by stály za zhlédnutí. Pokud jsem se neúčastnil jednání osobně v OECD, dal by se můj pracovní den na Stálé misi rozdělit do několika oblastí – sledování zasedání a přednášek online, práce na zápisech či plnění dalších úkolů, příprava na jednání anebo práce na semestrální práci. Tu jsem mohl průběžně konzultovat s garantkou stejně tak jako další věci, které mě zajímaly.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Je velmi těžké vybrat jen jeden moment. Vše, co jsem v rámci stáže absolvoval bylo naprosto jedinečné. Mohu zmínit například celkové fungování OECD, jednotlivých podvýborů a všech procedur, a bylo jedno, zdali se zrovna řešil rozpočet na další období či energetická krize. Velkou měrou se také na agendě OECD podílela ruská agrese na Ukrajinu a bylo velmi zajímavé sledovat tento konflikt z mnoha úhlů pohledu. Měl jsem také možnost potkat mnoho zajímavých osob různých názorových proudů a zástupců mnoha států a organizací, jako byl například prezident Kostariky. Stáž naprosto předčila má očekávání.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Jelikož jsem se rozhodl v rámci stáže věnovat rozvojové spolupráci, většina věcí pro mě byla nová. I tak pro mě byly znalosti nabité studiem na Národohospodářské fakultě velmi cenné. Díky nim jsem se dobře orientoval v jednotlivých oblastech a mohl tak na stáži efektivně fungovat. Díky této stáži jsem se také dozvěděl, jak funguje diplomacie v praxi a práce zastupitelského úřadu České republiky. Osobně jsem se každý den vždy naučil a dozvěděl něco nového.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Troufám si tvrdit, že z této stáže budu těžit velmi dlouho. Stáž mi byla velkým přínosem nejen z hlediska mého dalšího profesního růstu ale i osobního. Mohl jsem zdokonalit a obohatit mé praktické i teoretické znalosti v mnoha oblastech a také pochopit, jak velká mezinárodní organizace, jako je OECD, funguje. Věřím, že v kontextu dnešního světa je to velmi důležité. V neposlední řadě mi stáž pomohla ve zlepšení mých komunikačních schopností a jazykových znalostí. Věřím, že absolvování této stáže by mělo být rozdílovou položkou každého životopisu.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Stáž byla naprosto skvěle administrativně zajištěna a jak ze strany fakulty, tak i Stálé mise nenastal jediný problém. Na stáž není potřeba zajišťovat žádné extra dokumenty. Všechny potřebné informace student obdrží včas.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Není nad čím přemýšlet. Tato stáž vám nabízí jedinečnou pracovní příležitost v zahraničí a možnost rozšířit si obzory. Navíc zjistíte, jak funguje velká světová organizace a také získáte mezinárodní nadhled. Nemusíte se vůbec bát francouzštiny, dá se vystačit s angličtinou. S jakýmkoliv problémem vám případně pomohou pracovníci Stálé mise. Paříž je skvělé místo k životu, co se však týče ubytování, doporučuji začít hledat co nejdříve. Velkým bonusem stáže je i navázání kontaktů, a to hlavně se stážisty z ostatních misí. Tím se vám nabízí i další možnosti, jak v Paříži kvalitně trávit volný čas.

Jediným nedostatkem stáže je snad pouze to, že trvá jen tři měsíce. I přes to se však jedná o velmi neopakovatelný a intenzivní zážitek, který mohu všem, kteří by rádi zažili něco nového, opravdu doporučit. Tato zkušenost se vám, jak v pracovním, tak ani v soukromém životě, nikdy neztratí.