Rozhovor s Václavem Hokrem

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Mé jméno je Václav Hokr a jsem studentem druhého ročníku magisterského oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě. Stáž jsem absolvoval od září do prosince 2019. Pro vedlejší specializaci 5PV jsem se rozhodl na základě vynikajících referencí absolventů a možnosti získat cenné zahraniční zkušenosti z instituce, která se těžko odmítá.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Příležitost přímo se účastnit chodu mezivládní organizace OECD není dostupná každému a spolu s pobytem v jedné z nejkrásnějších evropských metropolí představuje nabídku, kterou by dle mého soudu měl každý student NF zvážit. Tato stáž mi umožnila důvěrně se seznámit s činností ČR v této mezivládní instituci a přinesla mi mnoho nových vysoce ceněných zkušeností.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Každý ze stážistů se věnoval primárně „své“ oblasti, na které jsme se s fakultou a Stálou misí ČR při OECD před zahájením stáže dohodli. V mém případě se jednalo o Rozpočtový výbor OECD, kde jsem se účastnil všech formálních i neformálních zasedání výboru a plnil zadané úkoly ve spolupráci s delegátkou ČR, která mi byla velmi nápomocná. Tomuto výboru v současné době předsedá český velvyslanec při OECD Petr Gandalovič. Mimo Rozpočtový výbor jsem se také věnoval dalším agendám, jako např. jednání nejvyššího orgánu OECD (Rada OECD), Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) a Výkonného výboru (Executive Committee). Práce korespondovala s mým studijním oborem, zvláště co se týče rozpočtového výboru, jelikož jsem mohl v praxi uplatnit získané znalosti z makroekonomie a dalších dílčích předmětů oboru Hospodářská politika.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Každý den stáže byl odlišný. Záleželo, jaká jednání byla v daný den na programu a zda jsem se jich měl účastnit. S mou vedoucí stáže Veronikou Matysovou jsem se vždy předem domluvil na jednáních, kterých se daný týden budu účastnit, a na úkolech, které bylo nutné zpracovat. V případě, že jsem daný den neměl žádné povinnosti, mohl jsem se účastnit libovolných zasedání dle mého uvážení nebo jsem měl volný den.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Těžko vybrat pouze jeden významný moment. Má každodenní práce mne velmi bavila, zejména bylo zajímavé sledovat, jak probíhají reálná jednání v Rozpočtovém výboru, který je pro mnoho států velmi ošemetné téma zasahující do jednotlivých státních rozpočtů, a diskuze zde byla vždy vášnivá a přímo ovlivňující budoucí chod OECD. Mimoto mohu doporučit zajímavé semináře skupiny NAEC (New Approaches to Economic Challenges), kterých se účastní světoznámí ekonomové a odborníci a dochází zde k zajímavé a netradiční diskuzi o aktuálních tématech ze světa ekonomie.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Rozhodně. Získal jsem cenné zkušenosti z pole mezinárodní politiky a diplomacie. Zároveň jsem si odnesl všeobecný přehled o fungování OECD a české diplomatické služby. Znalosti získané studiem na NF mi pomohly v rychlém zorientování se v ekonomických aspektech jednání, což zejména v Rozpočtovém výboru přišlo vhod.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Stáž pro mne měla značný osobní přínos, ať už se jedná o studijní či profesní zkušenosti. Významně jsem si rozšířil obzory, pohyboval se v mezinárodním prostředí, účastnil se procesu řešení aktuálních problémů a byl po boku důležitých osobností hýbajících světovou ekonomikou. Jsem si jist, že stáž na SM ČR při OECD je mezi zaměstnavateli vysoce ceněna a otevře mi cestu k novým pracovním příležitostem.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Ze strany fakulty nám byla poskytnuta dostatečná podpora a o veškerých dokumentech, které bylo nutné dodat, jsme byli předem informováni. Vše je vcelku snadné, avšak nejtěžší částí je najít ubytování v Paříži či její blízkosti. V tomto ohledu je dobré začít s hledáním ubytování co nejdříve, hned po potvrzení termínu stáže.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Stáž Vám mohu jedině doporučit, rozhodně jeďte. Je to skvělá zkušenost, která se nabídne jen jednou za život a neodmítá se. Není nutné se bát práce na SM ČR při OECD, všichni pracovníci Mise jsou velmi ochotní a nápomocní při adaptaci do nového prostředí. Stáž Vám rozšíří obzory a umožní setkání s řadou významných osobností. Není třeba se obávat jazykové bariéry, neboť si v OECD i v Paříži bohatě vystačíte s angličtinou a základy francouzštiny pochytíte během pobytu.