5MHP Management hospodářské politiky

Název anglicky: Managment of Economic Policy

Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace Management hospodářské politiky umožní posluchačům jiných hlavních oborů orientovat se v problematice rozhodovacích procesů decizních institucí. Posluchači se budou moci seznámit s vrcholnými představiteli  politického establishmentu, který se podílí na rozhodovacích procesech dílčích hospodářských politik. Mezi přednášejícími v jednotlivých předmětech budou mimo jiné prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý místopředseda vlády a současný ředitel fleetového prodeje Volkswagen Group Ing. Martin Jahn, MBA, bývalý člen bankovní rady a emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc, bývalý předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., ředitel programu České televize Milan Fridrich, vrcholový manažeři největších zdravotnických zařízení, ale i zástupci represivního aparátu státní moci – vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D..

 

PODMÍNKY PRO VSTUP DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Hospodářská politika

 

POŽADAKVY NA ABSOLVOVÁNÍ

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY (sP) – celkem 23 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Evropská unie a její politiky 2/0 5HP300 3
Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 0/2 5HP324 3
Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů 2/0 5HP343 4
Transformační procesy v ČR 2/0 5HP405 3
Mediální dovednosti 0/2 5HP444 4
Praktikum ve státní správě 0/2 5HP424 4
Vývoj a budoucnost měst* 2/0 5RE446 3

* předmět se otevírá vždy v zimním semestru příslušného školního roku

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (sV) – celkem 7 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Sociální politika 2/2 5HP201 6
Sociální práce pro ekonomy 0/2 5HP445 4
Ekonomie zdravotnictví 2/0 5IE415 4
Regulace v energetice  2/0 5HP325 2
Rétorika  2/0 5FI320 3
Jak uspět v médiích  0/2 5HP416 4
Komunikace s veřejnou správou 2/2 5PR222 4
Historie a současnost automobilového průmyslu  2/0 5IE350 3

 

SOUBORNÁ ZKOUŠKA

Souborná zkouška pokrývá znalosti v rozsahu povinných předmětů