Doktorandi

JMÉNO A PŘÍJMENÍ E-MAIL TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE GARANT TYP STUDIA
Ing. Milan Bednář xbedm15@vse.cz Fiskální politika a řešení veřejného zadlužení zemí jižního křídla Evropské unie v posledních dvou dekádách Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D. prezenční
Ing. Vilém Čáp xcapv00@vse.cz Hodnocení efektivnosti zajišťování vybraných agend úřady českých municipalit. doc. Ing. Jitka Peková, CSc. prezenční
Ing. Andrea Čečrdlová xceca05@vse.cz Vliv ekonomického cyklu na naplňování prognóz ČNB doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. prezenční
Ing. Marek Feurich xfeum00@vse.cz Podpora rozvoje lidského kapitálu v regionálních souvislostech: metodické aspekty hodnocení, exogenní a endogenní faktory rozvoje, kritická reflexe veřejných výdajových programů doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. prezenční
Ing. Jiří Kinský xkinj03@vse.cz Analýza vývoje základních makroekonomických veličin ČR doc. Ing. Karel Zeman, CSc. prezenční
Ing. Josef Klement xklej00@vse.cz Bankovní systémy: jejich vývoj, struktura a regulace doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Cyril Klepek xklec00@vse.cz Fiscal Decentralization and Quality of Governance: The Czech Example/ Fiskální decentralizace a kvalita veřejné správy v ČR prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. kombinovaná
Ing. Jan Kozák xkozj23@vse.cz Byrokracie – jeden z důsledků úpadku současné postdemokracie doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Štěpán Křeček xkres01@vse.cz Analýza vývoje státních rozpočtů České republiky v letech 1993 – 2016 doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Tereza Lukášová xlukt04@vse.cz Národohospodářské souvislosti paralelního obchodu s léčivými přípravky v ČR doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. kombinovaná
Mgr. PhDr. Petr Maule, MBA maup00@vse.cz Finanční ústava – hospodářsko-politický nástroj řešení nestability veřejných financí doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
JUDr. Magdalena Mikulová mikm01@vse.cz DE LEGE ARTIS POSTUP V EKONOMICKÝCH A PRÁVNÍCH SOUVISLOSTECH prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. prezenční
Ing. Tomáš Munzi munt01@vse.cz Měnová politika v podmínkách finanční a dluhové krize doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc. kombinovaná
Ing. Tomáš Pavlíček xpavt11@vse.cz Mzdová diferenciace na trhu práce a její institucionální příčiny prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. prezenční
Ing. Štěpán Pekárek xpeks00@vse.cz Structural changes in Eurozone banking sector in the aftermath of financial crisis 2007-2009 doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Šárka Prudká prus01@vse.cz Sociální služby pro seniory a jejich financování, se zvláštním zřetekem na specifika jejich rozvoje ve strukturálně postiženém regionu Havířovsko doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. kombinovaná
Ing. Jiří Rotschedl xrotj900@vse.cz Intertemporální rozhodování spotřebitelů: aplikace na vybrané skupiny obyvatel ve vztahu k chudobě doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. prezenční
Ing. Jan Skopeček skopecej@vse.cz Ekonomická analýza dopadu přijetí eura v ČR doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. kombinovaná
Ing. Petr Steiner xstep44@vse.cz Komparace financování sportu ve vybraných zemích jako veřejného či soukromého statku doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Ivo Strejček xstri00@vse.cz From Keynes to Supply Side Economics: U.S. Economic policy from 1960’s to 1980’s doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Katarína Šebestová xsebk08@vse.cz Analýza vývoje financování resortu zdravotnictví v České republice od roku 1993 do roku 2016 doc. Ing. Karel Zeman, CSc. prezenční
Ing. Katarína Švejnová Höesová svek02@vse.cz Pension system reforms around the world — An optimized pension system model for the Czech Republic doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Martina Tománková xtomm50@vse.cz Financování vysokoškolského vzdělání v České republice a jeho efektivnost doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. prezenční
Ing. Aneta Urbanovská xurba09@vse.cz Přidaná hodnota českého exportu prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. prezenční
Ing. Lenka Vaňková xsill00@vse.cz Dopady elektronizace veřejné správy v České republice na efektivitu jejího výkonu v 2. dekádě 21. století Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Martin Zeman xzemm35@vse.cz doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. kombinovaná
Ing. Adéla Zubíková xzuba00@vse.cz Účinnost monetární politiky na počátku nového tisíciletí v České republice a komparace se zeměmi eurozóny prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. prezenční