5HP502 Národohospodářské rozhodování

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:  

Absolvování závěrečného testu

Absolvování závěrečné zkoušky

Přednášející:

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., bývalý vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB, člen Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE, garant předmětu,

Ing. Pavel Štěpánek, CSc., výkonný ředitel České bankovní asociace, bývalý člen bankovní rady ČNB, člen Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE,

prof. Ing. Karel Zeman, CSc., bývalý náměstek ministra financí ČR, bývalý místopředseda FNM, bývalý předseda představenstva SPT Telecom, a.s., člen Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE.