5HP502 Národohospodářské rozhodování

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:  

Absolvování závěrečného testu

Absolvování závěrečné zkoušky

Přednášející:

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Ing. Pavel Štěpánek, CSc., výkonný ředitel České bankovní asociace, bývalý člen bankovní rady ČNB, člen Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE

Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., člen bankovní rady ČNB, vrchní ředitel ČNB, člen Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE

doc. Ing. Karel Zeman, CSc., člen Katedry hospodářské a sociální politiky NF VŠE, bývalý náměstek ministra financí ČR, bývalý místopředseda FNM, bývalý předseda představenstva SPT Telecom, a.s.

 

Úvod do kurzu

Fiskální vývoj a fiskální politika nejen na příkladu ČR

Fiskální vývoj a fiskální politika ČR  2

Unie: měnová, bankovní, fiskální

Vývojový kontext dnešních klíčových témat české hospodářské politiky

Interakce měnové politiky

Krizový vývoj v posledních letech a vyhlídky do budoucna – role hospodářské politiky

Národohospodářské rozhodování v procesu transformace ekonomiky ČR

Národohospodářské rozhodování v procesu transformace ekonomiky ČR II.

Teorie a praxe

Euro

Interakce1

Interakce2

Ocenění podniku 

Teorie a praxe měnové politiky ČNB

Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny