Rubrika: Aktuality

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pondělí 23. 8. 2021 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h. Práce je možné odevzdat i v jiný termín na děkanátě, NB 305, Po – Čt  9:00 – 12:00 hod se splněním všech níže popsaných podmínek. Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Proběhlo finálové kolo Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

V pátek 30. dubna 2021 proběhlo finále 16. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Odborná komise kolegia děkana konstatovala, že studenti opět prezentovali mimořádně kvalitní práce. Kvůli restriktivním opatřením finálové kolo proběhlo prostřednictvím MS Teams. Slavnostní vyhlášení se bude konat s největší pravděpodobností v září 2021 v rámci imatrikulace nově přijatých […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Odevzdání závěrečných prací v květnu 2021 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 14. 5. 2021 v čase   9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod. Práci je možné po předchozí domluvě odevzdat i dříve.   Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Program odborné a empirické podpory diplomantů NF VŠE ze strany Karlovarského kraje

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze byla oslovena zástupci Karlovarského kraje ohledně možnosti poskytování odborné a empirické podpory studentům na magisterském stupni studia při jejich práci na konkrétních tématech diplomových prací. Karlovarský kraj identifikoval několik možných témat diplomových prací, ve kterých by uvítal intenzivní spolupráci se studenty NF VŠE v průběhu roku 2021. Pro zvýšení motivace k účasti a […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Ševčík M. a kolektiv: Vyhodnocení efektivity plošných restriktivních vládních opatření v reakci na pandemii Covid-19 v České republice (výzkumná studie KHP)

Vyhodnocení efektivity plošných restriktivních vládních opatření v reakci na pandemii Covid-19 v České republice Úvod Česká republika vstoupila od 1. března 2021 na základě usnesení vlády ČR do nejméně třítýdenního období, ve kterém jsou od konce 2. světové války nejvíce omezeny základní svobody, práva a činnosti jednotlivce. Vláda ČR svoje krizové opatření zdůvodňuje snahou o: „posílení […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

31. března 2021 Online Absolventská středa: Celosvětové pochybení mediokracie a politických elit při řešení koronavirové hysterie

Zveme vás 31. března od 18:00 na ONLINE přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Celosvětové pochybení mediokracie a politických elit při řešení koronavirové hysterie“, kterou představí doc. Ing. Miroslav Ševčík*, CSc., proděkan pro studium NF VŠE. Kdy: středa 31. března 2021, od 18:00 Kde: online na Microsoft Teams zde (aplikaci není nutné instalovat) Návod pro připojení: zde Nutná bezplatná registrace předem: zde Anotace přednášky: I […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Nový celoškolní časopis studentů Ekonomické žurnalistiky: House of Economics

S úvodem semestru startuje nový celoškolní časopis studentů Ekonomické žurnalistiky: House of Economics. Na jeho stránkach budou publikovat své články studenti vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika, ale také osobnosti, které jsou spojené s naší alma mater. „S myšlenkou založit časopis, jehož obsah budou vytvářet přímo studenti pod hlavičkou Ekonomické žurnalistiky, jsme si pohrávali již delší dobu. […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Z médií: doc. Miroslav Ševčík: Měl by stát zvýhodňovat očkované proti COVID-19?

Komentář doc. Miroslava Ševčíka pro časopis Ze Zdravotnictví: Úvodem chci poznamenat, že mám vysokou míru pokory k onemocnění COVID-19, snažím se dodržovat byť mnohdy naprosto nesmyslná opatření, ale jsem zásadně proti dalšímu prohlubování zákazů a omezování individuální svobody. Na počátku února 2021 se svět potýká již více než rok se situací spojenou s COVID-19, která je nazývána jakožto […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. PaedDr. Antonín Leitner, CSc.

doc. PaedDr. Antonín Leitner, CSc. (16. 10. 1941 – 24. 1. 2021) Dne 24. ledna 2021 odešla navždy z pozemského i akademického světa legenda Vysoké školy ekonomické v Praze, která byla známá napříč všemi fakultami zejména ve střední a starší generaci zaměstnanců Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho život začal zcela symbolicky v obci Nezabudice v budově tehdejší základní školy, […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP

Odevzdání závěrečných prací v prosinci 2020 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 18. 12. 2020 v čase   9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h.   Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry i pane […]

Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2021 na KHP