Odevzdání závěrečných prací v srpnu 2024 na KHP

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pondělí 19. 8. 2024 v čase 9:00 – 12:00 hod.

Práce je možné odevzdat i v jiný termín v kanceláři NB 305, Po – Čt 9:00 – 12:00 hod se splněním všech níže popsaných podmínek.

 Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je elektronicky schválené Zadání.  Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Předběžně počítáme s termíny zkoušek a obhajob na bakalářském stupni studia v první polovině září, u magistrů v druhé polovině měsíce. Termíny systém umožní vypsat až 1.9.2024.

Během letních prázdnin bude z důvodu rekonstrukce na fakultě zajištěn provoz v NB 305.

Po – Čt v čase 9:00 – 12:00 hod.

Krásné léto všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry