Rozhovor s Danielem Hoškem

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Daniel Hošek a jsem studentem předposledního semestru navazujícího magisterského studia oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Stáž jsem si vybral ze dvou důvodů. Prvním z nich bylo to, že jsem po bakaláři měl v plánu jet studovat Mastera do Nizozemska, což mi překazila pandemie a tady jsem mohl být alespoň pár měsíců mimo ČR a ještě navíc absolvovat pracovní stáž. Druhý důvod byl ten, že mě velmi lákalo poznat prostředí prestižní mezinárodní organizace.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Velmi mě zajímalo poznat fungování takto prestižní organizace zevnitř, jakou OECD bez pochyby je a detailněji se seznámit s agendami, které OECD vykonává a především, možnost žít život tři měsíce v angličtině.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Během stáže jsem měl možnost seznámit se s každodenní prací Stálé mise, sekretariátu OECD a jejího fungování. Během své tříměsíční stáže jsem podporoval práci diplomatického personálu na Stálé misi ČR při OECD tím, že jsem připravoval podkladové dokumenty pro jednání pracovních orgánů OECD. Dále jsem analyzoval příslušné pracovní dokumenty a vypracovával zprávy z navštívených jednání. V rámci stáže jsem se spolu se zaměstnanci Mise zúčastnil oficiálních setkání a seminářů. Věnoval jsem se především pracím souvisejícím s mezinárodním zdaněním, rozpočtem OECD a a také hospodářským přehledům a doporučením, které OECD každé dva roky pro každý členský stát vypracovává.

Bez teoretických znalostí získaných studiem na NF a mých aktivit ve volném čase týkající se ekonomicko-politických témat, bych zcela jistě nemohl detailněji pochopit, co se na půdě OECD projednává  a především bych se na danou problematiku nemohl podívat kritickým myšlením.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Každý den jsem se ráno dostavil na Stálou misi, kde jsem připravoval materiály na různá jednání, případně jsem již od rána byl přímo v centrále OECD, kde probíhaly jednotlivé konference týkající se daní, rozpočtu OECD a hospodářsko-politickým tématům. Skvělé bylo to, že jsem s Lukášem Hrdličkou, daňovým expertem SM, měl možnost hlouběji proniknout do Nařízení EU týkající se globální minimální daně pro právnické osoby, které EU připravila na základě dlouholetých analýz právě Sekretariátem OECD.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Největším zážitkem pro mě osobně byla možnost zastupovat naše delegáty na jednání jednotlivých Committee, kde jsem měl možnost sedět přímo za českou vlajkou. Bylo skvělé poznat, jak každý stát k daným tématům přistupuje odlišně, lehce poznat i mentalitu jednotlivých národů. Co bylo rovněž skvělé, byla neformální osobní setkání s Velvyslancem SM Alešem Chmelařem.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Bez teoretických znalostí získané na mé alma-mater bych těžko porozuměl tématům, která se na půdě OECD probírají a řeší. Díky kvalitní teorii a skvělé praxi v OECD jsem se naučil lépe pracovat s informacemi, analyzovat skutečně objemné dokumenty a podklady, kriticky přemýšlet nad danou problematikou, pracovat pod časovým tlakem, vylepšil jsem si angličtinu, lehce se naučil francouzsky (v čemž již nyní pokračuji) a zejména, poznal jsem skvělé a vysoce erudované odborníky  nejen  v OECD, ale právě na Stále misi ČR, přičemž s některými z nich jsem zůstal v kontaktu. Je skvělé vědět, že pro naši zemi pracují skuteční odborníci. Mimo to jsem získal v Paříži pár přátel.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Absolvovaná stáž pro mě měla dva velmi významné přínosy. První přínos byl v profesní rovině, kdy kolonka v životopise se zahraniční zkušeností v takto prestižní organizaci zcela jistě zaujme budoucí zaměstnavatele nejen ve veřejném, ale také v soukromém sektoru, doma i v zahraničí a jak jsem již zmínil v předchozím bodě, pracovat s inteligentními a erudovanými zaměstnanci bylo skutečně motivující a naplňující.

Druhý přínos stáže byl v osobní rovině, kdy jsem si spoustu věcí uvědomil, kam se chci dále směřovat a také jsem poznal, že v naší zemi se i přes problémy, které mají i ty nejvyspělejší země na světě, žije dobře. Velmi zajímavé bylo také poznat francouzskou kulturu a povahu a porovnat ji s naší kulturou a mentalitou.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Vše proběhlo naprosto v pořádku. Na tomto místě bych chtěl poděkovat nejen panu Bednáři, za perfektní administrativní zajištění stáže, ale celé Národohospodářské fakultě za možnost vyjet na tuto stáž. Na co bych rád všechny upozornil je ubytování. Obecně ve Francii najít ubytování je velmi složité, proto, i když stále nebudete vědět, zda vás SM akceptovala, průběžně se dívejte na veškeré nabídky, jelikož oficiální stanovisko o přijetí na stáž obdržíte 3-4 týdny před začátkem samotné stáže.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Vůbec se není čeho bát, ba naopak! Stáž vás obohatí ve všech ohledech, a i když to zpočátku může být velmi náročné, postupně si vše „sedne“ a budete mít velký prostor procestovat Francii. A zcela upřímně, stáž mi dala mnohem více, než jsem čekal a jsem za toto rozhodnutí nesmírně vděčný.  A znovu, velké díky Národohospodářské fakultě, která mě na tuto stáž nominovala.