Rozhovor s Norbertem Hoferica

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Volám sa Norbert Hoferica a študujem hospodársku politiku. O veci verejné sa zaujímam už od strednej školy,  počas ktorej som sa zúčastnil niekoľkých modelových zasadnutí Rady EÚ. Neskôr som stážoval v slovenskom parlamente na tlačovom odbore. Mojou hlavnou motiváciou výberu vedľajšej špecializácie 5PV  – Praktikum vo verejnej správe bola praktická skúsenosť v zahraničí, ktorá je jej súčasťou. Do Paríža som vycestoval v letnom semestri v roku 2023.

 


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Chcel som sa predovšetkým oboznámiť s fungovaním OECD a nahliadnuť tak do sveta ekonomickej diplomacie.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Rád by som zdôraznil študentom, že Stála misia je zastupiteľský úrad MZV ČR, ktorý má svojho veľvyslanca (ten je zároveň členom Rady OECD) a delegátov. Ide o osobitnú inštitúciu, ktorá sa nachádza neďaleko hlavného sídla OECD. Delegáti ma pravidelne posielali na zasadnutia výborov, konferencie či semináre priamo do OECD. Mojou úlohou bolo následne pripraviť zápis buď pre delegátov Stálej misie, alebo priamo pre MZV ČR či MF ČR. OECD zvyčajne posiela dokumenty, ktoré je potrebné si naštudovať pred zasadnutím. Súčasťou práce bola aj pomoc delegátom s ich prípravou na jednanie – z potrebných materiálov som vytvoril rešerš a následne odprezentoval to, čo som považoval za najpodstatnejšie.

Stáž korešpondovala s mojím študijným odborom. Väčšinou som chodieval na Výbor pre preskúmanie hospodárstva a rozvoja, ktorý sa zaoberá ekonomickými prieskumami členských krajín OECD. V rámci neho sa rozoberajú hospodársko-politické odporúčania a iné technické pripomienky vždy pre aktuálne skúmanú krajinu. Mimo toho som sa venoval aj medzinárodnému zdaňovaniu (pilier 1 a 2), ochrane finančného spotrebiteľa či digitalizácií.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Pracovný deň vždy závisel od plánovaných zasadnutí/konferencií. Niekedy som priamo prichádzal do OECD a strávil tam celý deň. Inokedy som prišiel na Stálu misiu a venoval sa výstupom z predchádzajúcich zasadnutí. Po splnení úloh pre Stálu misiu, som pracoval na semestrálnej práci.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Poľsko pripravilo jeden seminár o dopadoch ruskej invázie na Ukrajine. Zúčastnilo sa ho viacero veľvyslancov členských krajín OECD. V istých momentoch však začalo tieto dopady porovnávať so škodami, ktoré spôsobilo Nemecko počas 2. sv. vojny ich krajine. Zdôraznilo, že náklady súvisiace s vojnou postihli až 3 generácie,  pričom doposiaľ nedošlo k adekvátnym reparáciám zo strany Nemecka. Situácia v sále začala byť mierne napätá a na mieste boli aj nemeckí delegáti. Počas prestávky bolo zaujímavé sledovať reakcie delegátov, ktorí diskutovali o tom, aké stanovisko zaujmú. Bol to v celku silný zážitok.

Zvyčajne sme na zasadnutiach sedeli na miestach určených pre stážistov/asistentov. V niektorých prípadoch nás delegáti požiadali, aby sme ich zastúpili a zasadli tak do delegátskych kresiel. V úvode som spomínal, že som sa počas strednej školy zúčastnil modelových zasadnutí Rady EÚ. Z niekdajšej simulácie som tak zrazu sedel medzi reálnymi delegátmi členských krajín OECD a reprezentoval Českú republiku.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Rozšíril som si vedomosti v oblasti medzinárodného zdaňovania, najmä počas príprav rešerší pre Lukáša Hrdličku, ktorý je špičkový odborník v tejto oblasti. Znalosti nadobudnuté na NF mi pomohli predovšetkým na zasadnutiach Výboru pre preskúmanie hospodárstva a rozvoja. Práve výstupy z týchto jednaní sa mi pripravovali najľahšie, pretože som danej problematike rozumel najviac.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Môj frustračný prah sa určite posunul. Musíte sa v mnohých situáciách spoľahnúť len sám na seba a zachovať si chladnú hlavu. Pevne verím, že každá zahraničná skúsenosť zvyšuje šance na trhu práce. Myslím si, že poznatky nadobudnuté počas stáži na Stálej misii ČR pri OECD ocení súkromný, ako aj verejný sektor.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Koordinátor stáže nám poslal všetky potrebné dokumenty a pokyny. Prebehlo to vcelku hladko.

Rád by som upozornil študentov, ktorí už čerpali grant z Erasmus + počas magisterského štúdia, aby si prerátali sumu, na akú ešte majú nárok (max. nárok je 12 mesiacov).

MZV ČR nás schválilo dva týždne pred odchodom. Dovtedy sme nechceli záväzne rezervovať ubytovanie,  pretože nebolo isté či vycestujeme. Mali sme teda mierne problémy s nájdením bývania. Nakoniec sa nám však podarilo už na štvrtý deň prenajať byt cez Paris Attitude. Neskoršie schválenie MZV ČR bolo pravdepodobne spôsobené tým, že nemám české občianstvo a schvaľovací proces sa mierne predĺžil.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Nemusíte sa ničoho obávať. Zamestnanci Stálej misie sú veľmi priateľskí a vždy ochotní pomôcť. S pánom veľvyslancom sme dokonca boli pár krát aj na neformálnom posední.

V OECD sú hlavnými jazykmi angličtina a francúzština. Stačí vám však vedieť jeden z týchto jazykov, pretože všetko je tlmočené.

Určite vám ostane čas aj na cestovanie. Mesačník hromadnej dopravy vám platí aj na regionálne vlaky, takže kvázi zadarmo dokážete precestovať okolité miesta Paríža. Nám sa podarilo dokonca vycestovať aj do Lionu a Bordeaux. V Bordeaux sme boli aj na ochutnávke vína. Mimochodom, spomenul som už tú vynikajúcu pekáreň, ktorá sídli hneď pri Stálej misii? 😊

Na záver sa chcem poďakovať našej fakulte, zamestnancom MZV ČR i Stálej misie, že mi umožnili stážovať na českom zastupiteľskom úrade aj napriek tomu, že mám slovenské občianstvo.