Z médií: doc. Miroslav Ševčík: Měl by stát zvýhodňovat očkované proti COVID-19?

Komentář doc. Miroslava Ševčíka pro časopis Ze Zdravotnictví:

Úvodem chci poznamenat, že mám vysokou míru pokory k onemocnění COVID-19, snažím se dodržovat byť mnohdy naprosto nesmyslná opatření, ale jsem zásadně proti dalšímu prohlubování zákazů a omezování individuální svobody.

Na počátku února 2021 se svět potýká již více než rok se situací spojenou s COVID-19, která je nazývána jakožto pandemická. Vezmu-li v úvahu definici pandemie, která je uvedena v Pandemickém plánu ČR, který byl podle webových stránek MZČR naposledy aktualizován dne 11.7.2020, pak v ČR pandemie spojená s COVID-19 neexistuje. Nejsou splněna prakticky žádná MZČR vyhlášená hlediska pro stanovení pandemické situace. Podle Pandemického plánu by míra zasažení, to je podíl obyvatelstva, u kterého se během pandemie vyvine klinické stádium chřipky, znamenala, že v ČR by muselo onemocnět během 9 až 15 týdnů od začátku pandemie až 30 % populace, tj. více než 3 milióny osob. Z oficiálních údajů k začátku února 2021, to je téměř 50 týdnů od prvních zachycených případů v České republice, vyplývá, že COVID-19 pozitivních a odhalených je necelý milion občanů za téměř rok. Není tak naplněn počet nemocných, ani délka časového období stanovená pro určení pandemické situace. Nejsou naplněny ani další parametry, které charakterizují pandemickou situaci. Přesto propuklo COVIDové šílenství, které má často destruktivní dopady na psychické a následně i fyzické zdraví nás, našich dětí, našich rodičů a prarodičů. Dochází opakovaně k lockdownům ekonomiky, jsou likvidována celá odvětví, dochází k nenapravitelným škodám v poskytování základního, středoškolského, ale i vysokoškolského vzdělávání. Navíc je již teď dokázáno, že státem omezovaná zdravotní péče pro jiná než COVID-19 onemocnění způsobila smrt jenom v posledním čtvrtletí tisícům našich spoluobčanů.

Jako na vysvobození se čeká na proočkování velké části populace. Jsem velmi opatrný, až skeptický, v souvislosti se schvalováním jednotlivých vakcín. To, co mnohdy trvá více let, respektive desítky měsíců, je najednou příslušnými úřady schvalováno spíše v řádu desítek týdnů. Objevuje se celá řada spekulací o účinnosti jednotlivých vakcín, ať už obecně, nebo v souvislosti s určitými věkovými kategoriemi. Není vyloučeno, že může dojít i k naplnění černých scénářů a některé z vakcín způsobí v budoucnosti pro očkované vedlejší zdravotní problémy.

Hodnocení prospěšnosti očkování proti COVID-19 je rozdílné v jednotlivých zemích. Míra skepticismu se může v průběhu času, možná i na základě používaných marketingových a přesvědčovacích kampaní, měnit.

Dnes je již zřejmé, že neadekvátní zásahy státu do společensko-ekonomického života občanů jsou spojovány s velmi silným omezováním individuálních svobod. Zásahy jsou tak silné, že likvidují tisíce pracovních pozic, přivádí desetitisíce rodin do existenčních potíží, narušují mezilidské vztahy a nezvratně likvidují mnohé sociální vazby.

Za další útok na individuální svobody nutno považovat požadavky některých politiků stádně přemýšlejících, kteří spojují některé individuální činnosti s nutností očkování proti COVID-19. Tu chtějí zavést COVID-pasy, jinde s nutností prokazování se potvrzením o očkování proti COVID-19. Některé nápady jdou za hranice zdravého selského rozumu a navrhují se například ekonomické nebo jiné zvýhodnění očkovaných proti COVID-19 oproti neočkovaným.

 Jsem zásadně proti takovémuto postupu, který by ať už z důvodu pracovních, rodinných, ekonomických, volnočasových aktivit či bůhví čeho sociálními inženýry vymyšlených podmínek nutil, ať přímo či nepřímo, jednotlivé občany k očkování. To by mělo i v souvislosti s výše popsanou takzvanou „pandemicko-nepandemickou situací“ zůstat zcela dobrovolné. Jiný přístup lze považovat za útok na Ústavou ČR zaručené individuální svobody.

Jsem zásadně proti tomu, aby se ČR případně opičila hloupými opatřeními, která omezují individuální svobody, ať už je to z jakékoliv země světa. Nejvíce se tento tlak dá očekávat z Německa, Francie, ale i USA, případně Číny a Ruska. Nepodléhejme COVIDovým alarmistům a hysterikům. Dodržujme základní hygienická pravidla, buďme ohleduplní sami k sobě i k okolí. A zapamatujme si, že s COVID-19 se musíme naučit žít. Žádný státní zásah, byť dobře míněný, ho nezlikviduje.