Výběrové řízení: volná místa pro stážisty ve Stálé misi ČR při OECD v Paříži

Národohospodářská fakulta v rámci zahraničních odborných stáží spolupracuje se Stálou misí ČR při OECD v Paříži. Studentům tak nabízíme zajímavou pozici a velmi cennou zahraniční pracovní zkušenost, která jim může pomoci lépe obstát v konkurenčním boji na trzích práce při hledání budoucího zaměstnání. Délka stáže se pohybuje kolem 3 měsíců a svým rozsahem přibližně odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku. Studenti si musí zapsat vedlejší specializace 5PV: Praktikum ve veřejné správě a následně prochází standardním výběrovým řízením na Národohospodářské fakultě.


Základní parametry stáže

 • Délka stáže je přibližně 3 měsíce. Stáž probíhá v Paříži.
 • Student získá fakultní stipendium v celkové výši 50 000 – 55 000 Kč.
 • Student po skončení stáže dále obdrží navíc 12 rezervních kreditových poukázek.
 • Obsahem odborné stáže jsou úkony, které odpovídají oboru zaměření daného studenta.
 • Stáž se neuskutečňuje pod záštitou programu Erasmus+.
  • To znamená, že zahraniční pobyt v rámci této vedlejší specializace studenta nijak neomezuje v možnosti ucházet se o studijní výjezd Erasmus+.
 • Student vypracovává odbornou semestrální práci v rozsahu 20-25 stran stati s ohledem na náplň stáže.
  • Práce odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce.
  • Téma práce musí být schváleno a student jej vypracovává po konzultacích s akademickým pracovníkem.
 • Stáže jsou určeny primárně pro studenty Národohospodářské fakulty.
  • U ostatních fakult nejsme schopni zaručit plnou výplatu stipendia a přidělení rezervních kreditových poukázek.


Výběrové řízení pro termíny stáží v první polovině roku 2019 se uskuteční ve středu 3. října od 13 hodin v místnosti NB305.
Svoji účast na výběrovém řízení prosím dopředu oznamte Ing. Milanu Bednářovi – milan.bednar@vse.cz.

Náš student nám poslal pár fotografií ze své stáže ve Stálé misi ČR při OECD v Paříži. Vzkazuje, že stáž „naprosto předčila veškerá má očekávání“. Setkal se s řadou zajímavých osobností, např. Emmanuelem Macronem, Klausem Schwabem (prezident Světového ekonomického fóra) společně s José Ángelem Gurríou (generální tajemník OECD), ale i s Jeanem Tirolem (lauterát Nobelovy ceny za ekonomii).


Další informace o vedlejší specializaci 5PV Praktikum ve veřejné správě zde.