Soutěž o cenu děkana má vítěze!

V pátek 21. 4. 2017 se uskutečnilo finálové kolo dvanáctého ročníku Soutěže o cenu děkana. Do letošního ročníku se přihlásilo více studentů než v minulých letech a zvláště v kategorii magisterských prací byla nebývale silná konkurence, kde soutěžní práce přihlásilo také devět v této době již studentů doktorského studia na naší fakultě. Studentům byly rozdány mimořádné odměny přesahující 170 000 Kč.

V kategorii bakalářských prací zvítězil jednoznačně Daniel Focht s prací TIME VARYING GOVERNMENT SPENDING MULTIPLIERS: EVIDENCE FROM THE US DATA. Druhým místem byla ohodnocena práce Františka Maška s názvem EASY MONEY POLICY FEDU V OBDOBÍ PŘEDSEDNICTVÍ ALANA GREENSPANA V RADĚ GUVERNÉRŮ (1987-2006). Diplom za třetí místo si odnesl Lukáš Veselý s prací FISKÁLNÍ PRAVIDLA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU V LETECH 2004-2015: ROZUMNÁ METODA PRO KONSOLIDACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ NEBO MÓDNÍ VÝSTŘELEK POLITIKŮ. Lukáš Veselý obdržel také speciální cenu komise děkana za nejsympatičtější výstup.

V kategorii magisterských prací zvítězil nejtěsnějším možným rozdílem Tomáš Frömmel RESPONSE TO TULLOCK: WHY DO ENTREPRENEURS NOT STUDY THE AUSTRIAN BUSINESS CYCLE THEORY? GAME THEORY APPROACH a o pouhého půl bodu odsunul na druhé místo svého kamaráda a kolegu z doktorského studia Tomáše Šestořáda, který prezentoval závěry práce s názvem FISKÁLNÍ MULTIPLIKÁTOR PŘI NULOVÉ NOMINÁLNÍ ÚROKOVÉ MÍŘE: EMPIRICKÁ VERIFIKACE NA DATECH SPOJENÝCH STÁTŮ. Třetí místo obsadil Milan Bednář s prací OBCHODNĚ-POLITICKÉ PŘEKÁŽKY VÝVOZU ZBOŽÍ ZEMÍ EU28 DO USA PERSPEKTIVY PŘÍPADNÉ LIBERALIZACE, taktéž již student doktorského studia na Národohospodářské fakultě.

 

Za pozornost stojí také účast našich studentů na soutěži ŠVOČ Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě, která se uskutečnila 6. 4. 2017 v Bratislavě. Komisí děkana byly vybrány práce Adély Zubíkové a Milana Bednáře, kteří byli v Bratislavě oceněni za výbornou reprezentaci naší fakulty.

Celé finálové kolo se za účasti mnoha hostů z řad profesorů a vyučujících neslo ve velmi příjemné atmosféře a bylo možné vyslechnout velmi zajímavé odborné diskuse. Ještě jednou gratulujeme vítězům i zúčastněným a děkujeme všem, kteří přišli soutěžící podpořit.

Soutěž o cenu děkana 2017 se uskutečnila za laskavé finanční podpory Nadace ČEZ.