SMUTEČNÍ ZPRÁVA: opustil nás dlouholetý kolega doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

 1. 2. 1940 – 27. 10. 2021

Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. se ve své vědecké a pedagogické práci specializoval především na tématiku teoretických, metodologických a praktických aspektů hospodářského cyklu, problematiku makroekonomické analýzy, vnitřní a vnější (ne)rovnováhy, strukturálních změn v ekonomice, pozice ČR v mezinárodním srovnání, odvětvových analýz a expertiz hospodářské politiky.

 

Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. působil na Katedře hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE, byl členem Vědecké rady

NF VŠE (1992–1995)

 

Doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc. byl členem pracovních skupin Eurostatu a OECD pro výběr a standardizaci ukazatelů pro statistiku bohatství zemí a udržitelného rozvoje.

Dále působil mimo jiné v zahraničních institucích jako:

 • Člen komisí BIAC (poradenský orgán při OECD pro hospodářskou politiku a průmysl)
 • Člen mezinárodní společnosti CIRET (Centrum pro výzkum ekonomických tendencí)
 • Spolupracovník Ifo institutu Německo (v otázkách konjunkturních předpovědí)
 • Člen pracovní skupiny Eurostatu pro euroindikátory hospodářského cyklu
 • Člen pracovní skupiny Eurostatu pro udržitelný rozvoj
 • Člen společné pracovní skupiny OSN, OECD a Eurostatu pro udržitelný rozvoj
 • Člen Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku
 • Člen Association of Science, Education and Technology in Austria

V českém prostředí se angažoval jako:

 • Člen Klubu mladých ekonomů (KMEN 1967–1969)
 • Člen redakční rady časopisu Národní hospodářství
 • Člen Rady vlády ČR pro ekonomickou a sociální strategii
 • Člen komise Bankovní asociace pro integraci do EU
 • Člen České společnosti ekonomické
 • Člen Rady vlády ČR a pracovních skupin pro ekonomickou a sociální strategii a indikátory udržitelného rozvoje

 

Čest jeho památce!