Prof. Krebs vystoupí na Fóru sociálních služeb 2021

Proděkan pro vědu NF VŠE v Praze prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. bude jedním z panelistů na odborné konferenci Fórum sociálních služeb 2021. Tématem diskuze odborníků budou ekonomické dopady na stárnutí obyvatel vlivem demografického vývoje.

Vlivem stárnutí populace se v následujících 40 letech ztrojnásobí počet osob, které se dostanou do situace nesoběstačnosti a jimž vznikne nárok na příspěvek na péči. Z dnešních cca 360 tisíc osob se dostaneme kolem roku 2060 na 1,1 mil. lidí pobírajících příspěvek na péči v některém z jeho čtyř stupňů. V roce 2050 budou ve věkové kategorii 65+ téměř tři z deseti obyvatel ČR a ve věkové kategorii 80+ to bude každý jedenáctý obyvatel ČR.

V oblasti dlouhodobé péče v ČR čelíme významnému sociálnímu i zdravotnímu mikro a makroekonomickému problému, jehož intenzita bude rychle a výrazně narůstat.

Současně sílí tlak na zajištění vhodných a kvalitních sociálních služeb, které budou zajišťovat jak nové technologie, tak vyšší standard vybavení. Evropská komise přitom prosazuje financování pouze malých komunitních sociálních služeb.

Jak z této situace ven? O tom bude diskuze hlavního bloku konference Fórum sociálních služeb 2021 s podtitulem Sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta, která se bude konat 1. října 2021 v hotelu Vienna House Diplomat v Praze. Konferenci organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Profesor Krebs vystoupí v I. hlavním bloku od 13:30 hodin. Diváci mají možnost dostavit se osobně i zhlédnout diskuzi prostřednictvím on-line přenosu. Registrace a další informace na webu https://fss2021.cz