Představujeme vedlejší specializaci 5MHP Managment hospodářské politiky

Datum přihlašování vedlejších specializací na akademický rok 2019/2020 začíná 1.6.2019 a končí 19.8.2019

Charakteristika

Vedlejší specializace Managment hospodářské politiky umožní posluchačům jiných hlavních oborů orientovat se v problematice rozhodovacích procesů decizních institucích. Posluchači se budou moci seznámit se s vrcholovými představiteli politického establishmentu, který se podílí na rozhodovacích procesech dílčích hospodářských politik. Mezi přednášejícími v jednotlivých předmětech budou mimo jiné prof. Ing. Václav Klaus, CSc., bývalý místopředseda vlády a současný ředitel fleetového prodeje Volkswagen Group Ing. Martin Jahn, MBA, bývalý člen bankovní rady a emeritní ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. Bývalý předseda Energetického regulačního úřadu Ing. Pavel Brychta, CSc., ředitel programu České televize Milan Fridrich, vrcholoví manažeři největších zdravotnických zařízení, ale i zástupci represivního aparátu státní moci – vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského studijního oboru Hospodářská politika.

Požadavky

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře.

Povinné předměty (sP) – celkem 23 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Evropská unie a její politiky 2/0 5HP300 3
Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 0/2 5HP324 3
Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů 2/0 5HP343 3
Transformační procesy v ČR 2/0 5HP405 3
Mediální dovednosti 0/2 5HP444 4
Praktikum ve státní správě 0/2 5HP424 4
Vývoj a budoucnost měst 2/0 5RE446 3

Volitelné předměty (sV) – celkem 7 kreditů

Název předmětu Hodiny (př./cv.) Kód ECTS
Sociální politika 2/2 5HP201 6
Sociální práce pro ekonomy 0/2 5HP445 4
Ekonomie zdravotnictví 2/0 5IE415 4
Regulace v energetice 2/0 5HP325 3
Rétorika 2/0 5FI320 3
Jak uspět v médiích 2/0 5HP416 4
Komunikace s veřejnou správou 2/2 5PR222 4
Historie a současnost automobilového průmyslu 2/0 5IE350 3