Představujeme vedlejší specializaci 5EZ Ekonomická žurnalistika

Datum přihlašování vedlejších specializací na akademický rok 2019/2020 začíná 1.6.2019 a končí 19.8.2019

Charakteristika

Vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika je garantována Katedrou hospodářské a sociální politiky VŠE. Tato vedlejší specializace umožňuje doplnit studium některé z hlavních specializací o takové znalosti a dovednosti, které absolventu studia umožní nejen žurnalistickou praxi. K tomu účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ho seznamují s nezbytnými teoretickými i praktickými základy mediálních doveností a práce jak v médicích, tak v public relations.

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v odborné ekonomické redakci jakéhokoliv ekonomického média nebo v oblasti public relations. Studium vedlejší specializace může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma pracujícího v oblasti státní správy, podnikového managementu (s ohledem na vytváření public relations firmy), ekonomického poradenství či ekonomického výzkumu.

 

Požadavky na absolvování

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Součástí státní závěrečné zkoušky 5EZ1 je kromě obsahu povinných předmětů také napsání žurnalistického útvaru na zadané ekonomické téma žurnalistického žánru.

Povinné předměty (sP)

Název předmětu Kód Kredity
Informace, dezinformace a propaganda 5HP413 4
Teoretické a praktické minimum novináře 5HP418 3
Praktikum z ekonomické žurnalistiky 5HP419 3
Mediální dovednosti 5HP444 4
Žurnalistická tvorba a masová komunikace 5HP410 4
Rétorika a komunikace 5HP417 4

Volitelné předměty  (sV)

Název předmětu Kód Kredity
Jak uspět v médiích 5HP416 4
Média a mediální komunikace 5HD321 4
Praktická výuka ekonomické žurnalistiky/mimosemestrální kurz/ 5HP443 4

Státní závěrečná zkouška

Název předmětu Kód Kredity
Státní zkouška z vedlejší specializace 5EZ1 3

Student si losuje jednu otázku ze základního bloku a jednu otázku z volitelného bloku, tj. buď Public relations, nebo Informace, dezinformace a podoby současné propagandy. Součástí státní zkoušky je také napsání článku vybraného žurnalistického žánru na aktuální hospodářsko-politické téma.

Studenti ekonomické žurnalistiky v médiích