Odevzdání závěrečných prací v prosinci 2018 na KHP

 

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pondělí 17. 12. 2018 v čase  9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00h.

 

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry, které si osobně vyzvedáváte přímo na sekretariátě NB 311. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

Markéta Lačíková

sekretářka katedry