Odevzdání závěrečných prací v LS 2019

Pokud máte zájem BP, DP obhajovat v červnových termínech, je nutné ji odevzdat do 10. 5. 2019 na sekretariátě KHP NB 311v čase 9:00 – 11:00 a 12:30 – 14:00 hod.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v Odevzdávárně  (NH0, HP000) i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry, které si osobně vyzvedáváte přímo u mě. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

S případnými dotazy se prosím obraťte přímo na sekretariát NB 311

Markéta Lačíková

sekretářka katedry