Letní stáž ve zpravodajství České televize ve spolupráci s vedlejší specializací 5EZ Ekonomická žurnalistika

Chcete si v létě vyzkoušet práci novináře?

Jestli ano, tak vedlejší specializace 5EZ Ekonomická žurnalistika organizuje ve spolupráci s Českou televizí dvouměsíční stáž s možností navázaní dlouhodobé spolupráce.

Jak taková stáž vypadá?

V první polovině stáže budou probíhat tematická školení, v druhém už budete pracovat přímo v redakci, navíc je tato druhá část Českou televizí honorována.

Co se během stáže můžete naučit?

Zpravodajské minimum. Pracovat se zdroji informací – zpravodajskými agenturami, mediálními databázemi i databázemi státní správy, také dělat rešerše a pracovat s textem.

Jaké jsou požadavky?

Mít zájem o zpravodajství a všeobecný přehled.  Zkušenosti z jiného zpravodajského média výhodou.

Zahájení dvouměsíční stáže je 1.7.2019.

Pakliže o tuto stáž máte zájem, odkaz je zde.

Letní stáž ve zpravodajství České televize ve spolupráci s vedlejší specializací 5EZ Ekonomická žurnalistika