Konference Sociální politika 2021


Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze uspořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2021 konferenci Sociální politika 2021. Akce se koná již potřetí, tentokrát nese podtitul Koronavirus jako impuls ke změnám.

„Uplynulý rok naplno ukázal, jak je problematika nastavení sociálních politik na úrovni jednotlivých států důležitá. Projevila se stabilita jednotlivých systémů, význam propojení dávek a podpůrných programů. Státy s propracovanou sociální politikou lépe čelily ekonomickým krizím, které vyvstaly v souvislosti s opatřeními na ochranu zdraví a životů. V rámci konference chceme podrobit jednotlivá opatření kritickému pohledu, rádi bychom diskutovali o nedokonalostech a problémech sociálních politik v ČR i v zahraničí. Koronavirová krize odhalila určité nedostatky. Lze se z nich poučit pro budoucnost,“ říká prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., profesor sociální politiky a proděkan NF VŠE v Praze, který je předsedou vědeckého výboru a garantem celé akce.

Kromě sociální politiky bude diskutována také politika zdravotní. Zvláštní pozornost bude věnována zdravotnímu systému ČR a jeho udržitelnosti. O své zkušenosti se podělí vědci, přední politici, představitelé odborů či odborníci z praxe – sociálních a pedagogických zařízení.

Konference obdržela záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a rovněž záštitu Ministerstva zdravotnictví ČR. „Jde o uznání činnosti Národohospodářské fakulty VŠE v oblasti vědy a vzdělávání. Jde o potvrzení toho, že NF VŠE je tradičním, stabilním a důležitým partnerem pro ústřední orgány státní správy,“ podotýká prof. Krebs. Představitelé těchto ministerstev budou hosty slavnostního zahájení akce. Partnery jim budou prof. Petr Musílek, prorektor VŠE a prof. Zdeněk Chytil, děkan NF VŠE v Praze.

Konference se bude konat prezenčně za dodržení platných vládních opatření proti šíření covid-19. Veškeré informace o akci lze najít na speciálním webu www.socialni-politika.cz.