Termín výběrového řízení pro termíny stáží na SM ČR při OECD v druhé polovině roku 2020 je odsunut na neurčito.

Chceš získat praxi v mezinárodní instituci? Chceš převést do praxe to, co ses naučil/a ve škole? Chceš strávit semestr v Paříži? Chceš získat 20 kreditů a kreditové poukázky navíc? Využij jedinečnou příležitost a přihlas se do výběrového řízení na stáž u Stálé mise ČR při OECD v Paříži!

Výběrové řízení na stáže do Stálé Mise ČR při OECD v Paříži a do vedlejší specializace 5PV se v původním termínů (16. 3.) neuskuteční z důvodu mimořádných opatření ohledně koronavirové nákazy. Termín konání výběrového řízení je prozatím přesunut na neurčito, o přesném termínu Vás budeme s předstihem informovat.

Svoji účast na výběrovém řízení prosím dopředu oznamte Ing. Milanu Bednářovi – milan.bednar@vse.cz.