prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

InSIS: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Kancelář: NB 334

Telefon: +420 224 095 634

e-mail: krebs@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Specializuji se zejména na problematiku sociální politiky se zaměřením na oblast sociálního zabezpečení. Svojí profesní kariéru jsem spojil s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde jsem získal v r. 2003 titul profesor. Jsem členem vědeckých rad, aktivně působím v řadě tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP 501 Makroekonomická analýza
  • 5HP 500 Projekt diplomové práce
  • 5HP 301 Sociální a zdravotní systém
  • 5HP 201 Sociální politika

Vědecké publikace

Krebs V. a kol.: Sociální politika, Praha, ASPI Publishing 2015, str. 161-281, ISBN 978-80-7357-585-4.

Krebs V. a kol.: Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech, Praha, VÚPSV 2009, str. 3-36, ISBN 978-807416-044-8.

Krebs V.: The Welfare State in Czech Republic. In. Aspalter Christian. The Welfare State in Emerging – Market Economies. Casa Verde Publishing, 2004, str. 45-69, ISBN 986-80414-1-4. 2004, str. 45-69.

Krebs V. a kol.: Sociální důsledky vstupu ČR do EU. Projekt MPSV, MS 04-03, 2003 – hlavní řešitel.

Stratenschulte E.D. a kol.: Best (Balanced European Social Transformation), GD EAC 46/05 – spoluřešitel


Ve volném čase se nadále snažím sportovat (lyžování, cyklistika) a využívat nabídky kulturních akcí, které Praha bohatě nabízí. Mám jednu dceru a dvě vnoučata.