Pokyny před odevzdáním DP

Důležité kroky, které je třeba učinit před procesem odevzdávání diplomové práce.
1) Náhrání práce do InSIS

 • Portál studenta > Záverečné práce >
  i. vložit doplňující informace v češtině a angličtině (název práce, abstrakt, klíčová slova) – nutno nahrát v obou jazycích (Čj, Aj),
  ii. vložit práci a přílohy,
  iii. Odevzdání závěrečné práce – kliknout na potvrzení.

(kontrola – v InSISu: Postup odevzdání závěrečné práce – 3x zelené fajfky, Operace studenta – Zelená fajfka) 2) Odevzdání práce do “Odevzdávárny”

 • Portál studenta – Mimosemestrální kurzy > Pokračujte zde
  i. přihlásit se do mimosemestrálního kurzu na obhajobu DP (ident kurzu HP000)
  ii. nahrát práci do odevzdávárny
  iii. vyčkat na přidělení termínu (dle přiděleného oponenta)

3) Diplomovou práci s podepsaným “Prohlášením” odevzdat na fakultě.

FAQ
Práce je do „Odevzdávárny“ příliš veliká (>5MiB)?
Do odevzdávárny není třeba vkládat práci, kde jsou multimediální objekty a obrázky ve vysoké kvalitě, snižte kvalitu těchto objektů – např. komprimací obrázků (funkce Word – Obrázky) nebo optimalizujte velikost v Acrobatu, komprimujte tisk v PDF Creatoru.