Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

InSIS: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Kancelář: NB 318

Telefon: +420 224 095 658

e-mail: zdenka.vostrovska@vse.cz

Oblast profesního působení

Zdeňka Vostrovská kromě Akademického senátu a Komise znaleckého ústavu působí také jako Místopředsedkyně Klubu vzdělávání České manažerské asociace,
Členka AIVD, Hospodářské komory Praha, Fora žen a především jako předsedkyně představenstva vzdělávací a poradenské společnosti 1. VOX a.s.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP310 Bakalářský seminář 
  • 5HP440 Hospodářská politika pro statistiky 
  • 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky 
  • 5HP500 Projekt Diplomové práce

Vědecké publikace

ALBRECHTOVÁ, J. — VOSTROVSKÁ, Z. Daně 96: dodatek k publikaci Úplné znění daňových zákonů k 1.1.1996. Praha: Vox, 1996. ISBN 80-902111-0-0.

VORLÍČEK, J. — VOSTROVSKÁ, Z. Úvod do hospodářské a sociální politiky. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0954-7.

VOSTROVSKÁ, Z. Vybrané otázky hospodářské politiky: učební pomůcka. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1993.