Ing. Milan Bednář, Ph.D.

InSIS: Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Kancelář: NB 330

Telefon: +420 224 095 550

e-mail: milan.bednar@vse.cz

Fotografie ke stažení zde

 

Vyučované předměty na NF VŠE

 • 5HP851 – Makroekonomická analýza
 • 5HP857 – Měnová politika a hospodářský cyklus
 • 5HP504 – Aplikovaná ekonometrie
 • 5HP750 – Úvod do hospodářské a sociální politiky
 • 5HP700 – Evropská unie a její politiky
 • 5HP500 – Projekt diplomové práce
 • 5HP310 – Bakalářský seminář

Odborná specializace

 • Makroekonomická analýza
 • Ekonometrie
 • Hospodářská politika
 • Problematika Evropské unie
 • Ekonomické dopady koronavirové pandemie

Vzdělání

2017–2021: Doktorské studium, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (obor Hospodářská politika)

2014–2017: Magisterské studium, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (obor Hospodářská politika)

2011–2014: Bakalářské studium, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (obor Národní hospodářství)

2003–2011: Gymnázium Uničov (osmileté gymnázium, všeobecné vzdělání)


Zahraniční studijní pobyt:

Únor 2016–červen 2016: The University of Queensland, Brisbane, Austrálie


Ocenění a úspěchy:

 • Soutěž o cenu rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia – 3. místo (2020)
 • Soutěž o cenu děkana (SOCD) na NF VŠE – 1. místo, doktorská úroveň (2019)
 • Soutěž o cenu děkana (SOCD) na NF VŠE – 1. místo, doktorská úroveň (2018)
 • Soutěž o cenu děkana (SOCD) na NF VŠE – 3. místo, magisterská úroveň (2017)
 • Uznání VŠE v Praze za excelentní absolventskou práci, magisterská úroveň, soutěž ESOP (2017)
 • Magisterské studium –umístění mezi 5 % nejlepších studentů oboru (2017)
 • Soutěž o cenu děkana (SOCD) na NF VŠE – 2. místo, bakalářská úroveň (2014)
 • Bakalářské studium – umístění mezi 3 % nejlepších studentů oboru (2014)

Pracovní zkušenosti:

2021–doposud: Odborný asistent na katedře hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze

2014–doposud: Garant internacionalizace na NF VŠE v Praze

2014–2019: Pomocná vědecká síla na katedře hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze


Vybrané publikace:

BEDNÁŘ, M., BECHNÝ, J. (2020). Cyclical Synchronization of the Czech Republic and the Euro Area: A Case of Structural Discrepancies in a Time-Frequency Domain. Eastern European Economics, 58(5), 383-414, DOI: 10.1080/00128775.2020.1753080.

BEDNÁŘ, M. (2019). Political Budget Cycles in the European Union: New Evidence of Fragmentation. Acta Oeconomica, 69(4), 523–547, DOI: 10.1556/032.2019.69.4.3.

BEDNÁŘ, M. (2019). Obchodně-politické překážky vývozu zboží z Evropské unie do USA: Význam liberalizace obchodních toků. Politická ekonomie, 67(3), 231-252, DOI: 10.18267/j.polek.1242.


Zájmy

 • Ekonomie – její praktické aplikace
 • Osobní rozvoj
 • Filmy
 • Sport