Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

InSIS: Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

Kancelář: NB 319

Telefon: +420 224 095 659

e-mail: lucia.bartuskova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Lucia Bartůsková je odborná asistentka na NF VŠE s hlavním zaměřením na sociální politiku, ekonomii trhu práce a rodinnou politiku. Doktorát získala v roce 2015 na NF VŠE v Praze. Ve svém výzkumu se zaměřuje na propojení teoretického přístupu ekonomie rodiny s empirickými daty a aplikacemi z reálné praxe.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP500 Projekt diplomové práce
  • 5HP201 Sociální politika
  • 5HP503 Praktické fungování trhu práce

Vědecké publikace

BARTŮSKOVÁ, Lucia. Pracovní motivace českých matek s dětmi do tří let. Politická ekonomie [online]. 2015, roč. 63, č. 8, s. 990–1005. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1048. ISSN 2336-8225 (online).

BARTŮSKOVÁ, Lucia. Rodiče na trhu práce. Auspicia [online]. 2016, roč. XIII, č. 1, s. 84–89. ISSN 1214-4967. Dostupné z: http://vsers.cz/wp-content/uploads/2016/06/Auspicia-1-2016.pdf. ISSN 2464-7217 (online).

BARTŮSKOVÁ, Lucia, KUBELKOVÁ, Karina. Main Challanges in Measuring Gender Inequality. In: Proceedings of FIKUSZ ’14 Symposium for Young Researchers [online]. Budapešť, 14.11.2014. Budapešť : Óbuda University, 2014, s. 19–28. Dostupné z: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/02-Lucia-Bartuskova-Karina-Kubelkova.pdf.

BARTŮSKOVÁ, Lucia. Ženy na vysokých manažerských pozicích. In: HESKOVÁ, Marie, aj. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, s. 58–62. 220 s. ISBN 978-80-87472-47-7.

KEIL, Radan, WASSERBAUER, Martin, ZÁDOROVÁ, Zdena, HAJER, Jan, DRASTICH, Pavel, WOHL, Pavel, BENEŠ, Marek, BOJKOVÁ, Martina, SVOBODA, Pavel, KONEČNÝ, Michal, FALT, Přemysl, VAŇÁSEK, Tomáš, PEŠTA, Martin, PEŠEK, František, BOUCHNER, Luděk, KOŽELUHOVÁ, Jana, NOVOTNÝ, Aleš, BARTŮSKOVÁ, Lucia, ŠPIČÁK, Julius. Clinical monitoring: infliximab biosimilar CT-P13 in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology [online]. 2016, roč. 51, č. 9, s. 1062–1068. ISSN 0036-5521. DOI: 10.3109/00365521.2016.1149883.


Mezi její zájmy patří výuka, vzdělávání, poslech vážné hudby, četba krásné literatury a sport.