Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

InSIS: Ing. Karina Kubelková, Ph.D, MBA

Kancelář: NB 335

Telefon: +420 224 095 635

e-mail: karina.kubelkova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Na akademické i profesní úrovni se zaměřuje se na aplikovanou hospodářskou a sociální politiku a makroekonomické prognózování. Od roku 2008 pedagogicky působí na NF VŠE, kde v roce 2015 získala doktorát. Absolvovala řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních univerzitách jako je např. University of Padova, University of Lausanne, University of Amsterdam, University of Helsinki, University of Mumbai nebo Lomonosov Moscow State University.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP500 Projekt diplomové práce

Vědecké publikace

BRABEC, Petr; KUBELKOVÁ, Karina. Predikované dopady realizace chilské penzijní reformy v České Republice. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2015. sv. 63, č. 8, s. 967–989. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/1047

BRABEC, Petr; KUBELKOVÁ, Karina. Penzijní reforma v Chile: aktuální vývoj plně fondového DC systému a analýza dopadů. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2015. sv. 63, č. 5, s. 517–533. ISSN 0032-3233. URL: https://www.vse.cz/polek/1033

KUBELKOVÁ, Karina. Czech Republic – Real or Fictive Social Statistics Champion?. International Journal of Business and Management Studies (IJBMS). 2014. sv. 3, č. 1, s. 655–662. ISSN 2158-1479. URL: http://universitypublications.net/ijbms/0301/pdf/U3K446.pdf

BARTŮSKOVÁ, Lucia, KUBELKOVÁ, Karina. Main Challanges in Measuring Gender Inequality. In: Proceedings of FIKUSZ ’14 Symposium for Young Researchers [online]. Budapešť, 14.11.2014. Budapešť : Óbuda University, 2014, s. 19–28. Dostupné z: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/02-Lucia-Bartuskova-Karina-Kubelkova.pdf.

KUBELKOVÁ, Karina. Příležitost pro pokrok v řešení materiální deprivace v České republice. In: HESKOVÁ, M. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013. s. 23–27. ISBN 978-80-87472-47-7.


Mediální výstupy

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/o-pul-hodiny-z-prace-driv-odbory-tlaci-na-kratsi-pracovni-dobu-firmy-se-na-to-zatim-neciti-43807

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058270202

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058291114/


Ve volném čase se věnuji bojovým uměním, japonské kultuře a opeře.