Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

InSIS: Ing. Karina Kubelková, Ph.D, MBA

Kancelář: NB 335

Telefon: +420 224 095 635

e-mail: karina.kubelkova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Karina Kubelková je od července 2022 členkou bankovní rady České národní banky. Před nástupem do funkce působila jako hlavní analytička Hospodářské komory ČR, poradkyně premiéra Petra Fialy a členka Výboru pro rozpočtové prognózy. Jako ekonomická analytička pracovala i na Úřadu vlády ČR a v Kanceláři prezidenta republiky. Na NF pedagogicky působí od roku 2009, je členkou Vědecké rady NF, Rady pro vnitřní hodnocení VŠE a Akreditační komise České asociace MBA škol.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP500 Projekt diplomové práce
  • 5EN305 Ekonomie trhů práce

Vědecké publikace

BRABEC, Petr; KUBELKOVÁ, Karina. Predikované dopady realizace chilské penzijní reformy v České Republice. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2015. sv. 63, č. 8, s. 967–989. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/1047

BRABEC, Petr; KUBELKOVÁ, Karina. Penzijní reforma v Chile: aktuální vývoj plně fondového DC systému a analýza dopadů. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2015. sv. 63, č. 5, s. 517–533. ISSN 0032-3233. URL: https://www.vse.cz/polek/1033


Mediální výstupy

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/verejnost/.galleries/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/kubelkova_holub_20221130_zfs_2022_podzim.pdf

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Karina-Kubelkova-vysvetluje-menovepoliticke-rozhodnuti-pro-CT24/

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Mimoradnou-dan-banky-ustoji/