Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

InSIS: Ing. et Ing. Martin Zeman, Ph.D.

Kancelář: NB 349

Telefon: +420 224 095 514

e-mail: martin.zeman@vse.cz

Oblast profesního působení

Specializuji se na komparaci Slovenské a České republiky a vliv médií na hospodářskou politiku. Jsem absolventom Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomicé v Praze a Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze. Působil jsem na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, kde jsem zkoumal fiskální politiku SR.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP444 Mediální dovednosti
  • 5EN152 Basic Microeconomics
  • 5HP343 Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů
  • 5EN101 Ekonomie I.
  • 5HP442 Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců 
  • 5HP310 Bakalářský seminář
  • 5HP443 Praktická výuka ekonomickej žurnalistiky

Vědecké publikace

ZEMAN, M. Ekonomické aspekty a hospodársko-politické konsekvencie migračnej krízy. In STREJČEK, I. (ed.). Doktorandská konference 2016: Ekonomická teorie a její praktická aplikace v prvních dvou dekádách 21. století. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 144–156. ISBN 978-80-245-2150-3.


Mezi mé záliby patří média, hudba, golf, politika, bodypump a knihy.