Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

InSIS: Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Kancelář: NB 320

Telefon: +420 224 095 620

E-mail: adela.zubikova@vse.cz

 


Vyučované předměty:

 • 5EN152 + 5EN757 Basic Microeconomics
 • 5HP500 Projekt diplomové práce
 • 5HP310 Bakalářský seminář
 • (v letech 2017 – 2020 také: 5EN102 Základy mikroekonomie, 5EN101 Ekonomie I. a 55F112 Psaní a obhajoba odborných prací)

Odborná specializace

 • Makroekonomické politiky pro země bohaté na přírodní zdroje
 • Tzv. „prokletí přírodních zdrojů“
 • Participace osob v předdůchodovém a důchodovém věku na trhu práce
 • Migrační a integrační politiky
 • Ekonomické dopady koronavirové pandemie

Vzdělání:

2007 – 2011 Gymnázium Český Brod (všeobecné vzdělání)

2011 – 2014 Bakalářské studium, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (obor Národní hospodářství)

2014 – 2017 Magisterské studium, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (obor Hospodářská politika)

2017 – 2021 Doktorské studium, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze (obor Hospodářská politika)


Zahraniční studijní pobyt:

září 2015 – prosinec 2015 Schulich School of Business, Toronto, Kanada


Ocenění a úspěchy:

Bakalářské studium – červený diplom, umístění mezi 1 % nejlepších studentů oboru (2014)

Magisterské studium – červený diplom, nejlepší student oboru (2017)

Ocenění rektorky VŠE za excelentní diplomovou práci (ESOP, 2017)

 1. místo v Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze v kategorii doktorských prací s článkem Makroekonomická stabilita v zemích relativně bohatých na přírodní zdroje: role fiskální politiky“ (2020)
 2. místo na Mistrovství ČR v Aerobic Team Show (2017)
 3. místo na Mistrovství ČR v Aerobic Master Class (2018)

Pracovní zkušenosti:

2021 – doposud Odborná asistentka na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

2017 – 2021 Asistentka na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

2016 Asistentka lídra kandidátky do krajských voleb (Středočeský kraj)

2014 – 2017 Stážistka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

2013 – 2017 Pomocná vědecká síla na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

2008 – doposud Trenérka fitness a aerobiku

Asistentka proděkana pro studium

Prezidentka Klubu absolventů NF VŠE

Koordinátorka spolupráce s čínskými univerzitami (Ocean University of China a Shainghai University)


Zájmy

 • Osobní rozvoj
 • Aerobik, běhání, posilování
 • Četba
 • Hra na piano