doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.

InSIS: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph. D.

Kancelář: NB 335

Telefon: +420 224 095 635

e-mail: marek.louzek@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Marek Loužek přednáší jako docent na Národohospodářské fakultě VŠE a Filozofické fakultě UK. Působí jako editor v Institutu Václava Klause. V letech 2003-2013 působil jako analytik Centra pro ekonomiku a politiku a externí poradce prezidenta republiky. PhD získal na pražské VŠE. Absolvoval studijní pobyty ve Vídni a Mnichově. Členství: Česká společnost ekonomická, International Network for Economic Method, European Society for Population Economics.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP222 Sociologie pro ekonomy

Vědecké publikace

Loužek, M.: Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby: Praha, Karolinum 2017.

Loužek, M.: Důchodová reforma: Praha, Karolinum 2014.

Loužek, M.: Max Weber: Praha, Karolinum 2005.

Loužek, M..: Populační ekonomie: Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2004.

Loužek, M.: Spor o metodu: Praha, Karolinum 2001.


Mediální výstupy

Uveřejněno přes 250 článků v denících a časopisech od roku 1995 dodnes (MF Dnes, LN, HN, FAZ, Reflex, Respekt, Ekonom, 51pro, newsletter CEP a další). Většina z nich se zabývá ekonomickými či politickými tématy. Vystoupení v rozhlase a televizi.


Ve volném čase se věnuji plavání a klasické hudbě.