doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

InSIS: doc. Ing. Slavoj Czesaný, DrSc.

Kancelář: NB 317

Telefon: +420 224 095 657

+420 222 940 831

+420 606 605 393

e-mail: slavoj.czesany@vse.cz

czesany.slavoj@volny.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Činnost hodná zřetele:

 • Členství ve vědeckých radách fakult a škol:
  • Členství ve vědecké radě  Národohospodářské fakulty na VŠE v letech 1992-1995. 
 • Členství v programových výborech mezinárodních konferencí
  • Členství v programovém a organizačním výboru mezinárodní konference v Praze v roce 2004 s názvem Statistika – investice do budoucnosti, kde jsem nejen měl přednášku, ale i moderoval jeden z panelů.
 • Členství v habilitační komisi či hodnotící komisi: 
  • Členství ve vědecké radě NH fakultě na VŠE. 
 • Členství v odborných a vědeckých společnostech:   
  • Členství v mezinárodní společnosti CIRET (Centrum pro výzkum ekonomických tendencí (1991-2001 )
  • Členství v Comenius Academic Club se sídlem v New Yorku (2011-dosud)
  • Členství v České společnosti ekonomické, (1995-2012)
 • Členství v redakčních radách odborných časopisů: 
  • Členství v redakční skupině časopisu Národní hospodářství (1992-1994)
 • Činnost v grantových agenturách: 
  • Tvorba posudků pro zemědělskou komisi Grantové agentury České Republiky (1994-1996)
 • Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru: 
  • Členství v komisi BIAC (poradenský orgán při OECD pro hospodářskou politiku a průmysl (1995 až 2001)
  • Členství v pracovní skupině Eurostatu pro euroindikátory hospodářského cyklu (2004 -2007)
  • Členství v pracovní skupině Eurostatu pro udržitelný rozvoj 2005-2007)
  • Členství ve společné pracovní skupině OSN, OECD a Eurostatu pro udržitelný rozvoj (2006- 2007)
  • Členství v Radě vlády ČR pro ekonomickou a sociální strategii (2001-2003)
  • Členství v komisi Bankovní asociace pro integraci do EU (1995 až 1998)
 • Členství v Radě vlády ČR a pracovních skupin pro strategii a indikátory udržitelného rozvoje (2003-2007)

Různá ocenění vědecké práce  

 • Uchazeč je uveden v encyklopedii Who´s Who in Science and Engineering 2006-2007, A Marquis Who´s Who Publication 2006. 
 • Ke knižní monografii „Hospodářský cyklus – teorie, monitorování, analýza, prognóza“ byla publikována  pozitivní recenze, a to v Politické ekonomii  2006, č.5 pod názvem Je hospodářský cyklus ještě relevantní?, autoři M. Žák a  V. Žďárek. Pozitivní recenze byla uvedena v roce 2006 i v Prague Economic Papers. 

Vyučované předměty na NF VŠE

 • Monitorování a analýza hospodářského cyklu

Vědecké publikace

CZESANÝ, Slavoj (kapitoly 2, 3, 5, 63 %) JOHNSON, Zdenka. Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2012. 236 s. ISBN 978-80-245-1863-3.

CZESANÝ, Slavoj. Hospodářský cyklus – teorie, monitorování, analýza, prognóza. Praha: Linde, 2006. 199 s. ISBN 80-7201-576-1.

CZESANÝ, Slavoj. Česká ekonomika na prahu 21. století – trendy kontexty, perspektivy. Praha: Profess Consulting, 1998. 140 s. ISBN 80-85235-53-6

CZESANÝ, Slavoj. Context of current financial and economic crisis and labour market developments in the Czech Republic. Economický časopis, roč. 62, 2014, č.4, s.2-17, ISSN 0013-3035. Aktuální impakt faktor je 0,434

CZESANÝ, Slavoj. Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize. Politická ekonomie, 2013, roč.61, č.6, s. 770-794. ISSN 0032-3233, aktuální impakt faktor 0,645

CZESANÝ, Slavoj. Macroeconomic Policy Context of Similarities and Differences of the Great Depression and the Current Global Economic Crisis. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 700–718. ISSN 0013-3035, impakt faktor 0,274


Jsem členem několika vědecko-výzkumných klubů (institucí) spoluzakladatel Comenius Academic Club, Institut Václava Klause.