Do prodeje míří již šesté vydání Sociální politiky prof. Krebse

Na pulty obchodů míří nové, již šesté, vydání knihy Sociální politika, za kterým stojí kolektiv autorů z Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE pod vedením prof. Ing. Vojtěcha Krebse, CSc.

Kniha, kterou na trh přináší již tradičně vydavatelství Wolters Kluwer, usiluje o zachycení moderních přístupů ve formování sociální politiky (zaměřuje se na to, co se označuje jako „sociální kapitál“), a ukazuje na nezbytnost provedení významných reforem ve všech jejích oblastech.

„Předkládaný text je reakcí na skutečnost, že zájem o sociálně politické problémy soustavně sílí. Jednak proto, že každý člověk se prakticky od narození až do své smrti setkává s různými sociálními instituty, institucemi a opatřeními při řešení svých sociálních problémů a jednak i proto, že sociálně politické problémy v naší zemi, ale nejen v ní, doslova hýbou současnou politickou scénou. Je proto zcela pochopitelná snaha o studium těchto problémů s cílem pochopit je a porozumět jim,“ uvedl ke knize její hlavní autor, profesor Krebs.

Kniha je určena především posluchačům Vysoké školy ekonomické v Praze. Může ale posloužit i studentům jiných vysokých škol a fakult, kteří si zvolí sociální politiku za předmět svého studijního zájmu. Mezi doporučenou literaturu patří například na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Karlově v Praze či na řadě soukromých vysokých škol. Poučení v ní však mohou nalézt i ti, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, či ti, kteří se s ní chtějí seznámit z vlastního zájmu.

Sociální politika o 568 stranách vychází vůbec poprvé v kvalitní tvrdé vazbě. Doporučená cena publikace činí 650 korun. K dispozici bude i v knihovnách VŠE.