1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Do prodeje míří již šesté vydání Sociální politiky prof. Krebse

Související stránky

Na pulty obchodů míří nové, již šesté, vydání knihy Sociální politika, za kterým stojí kolektiv autorů z Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE pod vedením prof. Ing. Vojtěcha Krebse, CSc.

Kniha, kterou na trh přináší již tradičně vydavatelství Wolters Kluwer, usiluje o zachycení moderních přístupů ve formování sociální politiky (zaměřuje se na to, co se označuje jako „sociální kapitál“), a ukazuje na nezbytnost provedení významných reforem ve všech jejích oblastech.

„Předkládaný text je reakcí na skutečnost, že zájem o sociálně politické problémy soustavně sílí. Jednak proto, že každý člověk se prakticky od narození až do své smrti setkává s různými sociálními instituty, institucemi a opatřeními při řešení svých sociálních problémů a jednak i proto, že sociálně politické problémy v naší zemi, ale nejen v ní, doslova hýbou současnou politickou scénou. Je proto zcela pochopitelná snaha o studium těchto problémů s cílem pochopit je a porozumět jim,“ uvedl ke knize její hlavní autor, profesor Krebs.

Kniha je určena především posluchačům Vysoké školy ekonomické v Praze. Může ale posloužit i studentům jiných vysokých škol a fakult, kteří si zvolí sociální politiku za předmět svého studijního zájmu. Mezi doporučenou literaturu patří například na Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Karlově v Praze či na řadě soukromých vysokých škol. Poučení v ní však mohou nalézt i ti, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, či ti, kteří se s ní chtějí seznámit z vlastního zájmu.

Sociální politika o 568 stranách vychází vůbec poprvé v kvalitní tvrdé vazbě. Doporučená cena publikace činí 650 korun. K dispozici bude i v knihovnách VŠE.