5HP501 Makroekonomická analýza

1 E. Zamrazilová Úvodní přednáška
2 M.Rojíček Transakce s produkty a komoditní toky v národních účtech
3 M.Rojíček Analytické aplikace národních účtů
4 L.Vebrová Národní účty jako systém
5 L. Vebrová Vládní finanční statistika, národní vládní účty, vládní deficit a dluh
6 E. Zamrazilová Inflace a měnová politika
7 E. Zamrazilová Konvergence: Reálná a nominální
8 E. Zamrazilová Zahraniční obchod a vnější rovnováha
9 J. Šindel Dlouhodobý růst
10 P. Pavelek Veřejné rozpočty
11 J. Šindel Ekonomický cyklus – měření, indikátory
12 J. Šindel Finanční trhy  v ekonomické analýze a hospodářské politice
13 E. Zamrazilová Trh práce

 

Makroekonomická analýza a prognóza úvod

Veřejné rozpočty v České republice

Finanční trhy – aplikace v hospodářské politice

Hospodářský cyklus‐ aplikace v analýze a hospodářské politice

Dlouhodobý růst ‐ aplikace v analýze a hospodářské politice