5HP445 Sociální práce pro ekonomy

Předmět seznamuje posluchače se sociální prací coby společenskovědní disciplínou a praktickou činností, jejímž cílem je odhalování, zmenšování a řešení sociálních problémů ve společnosti. Rozšiřuje studentovy vědomosti o ekonomické souvislosti sociální práce, poskytuje základní poznatky o činnosti neziskového sektoru, managementu neziskových organizací a v neposlední řadě představuje sociální práci coby tržní příležitost v souvislosti s negativními či problémovými trendy ve společnosti, jako je nárůst sociálně patologických jevů či stárnutí populace. Na předmětu je spolupracováno s experty z praxe z organizací, jež se zabývají jednotlivými skupinami klientů sociální práce.

Doporučujeme absolvovat i předměty 5HP201 – Sociální politika a 5HP301 – Sociální a zdravotní systém.

Témata bakalářských a magisterských prací pro rok 2016/2017 k tématu sociální práce:

Dobrovolnictví v dobročinné organizaci jako fenomén dnešní doby (Bc. – vedoucí Mgr. Barák)

Koncepce sociálního bydlení v ČR a ve světě (Ing. – vedoucí prof. Krebs)

vlada_treti

Letní semestr 2015/2016 

8.3.2016 – Práce s uprchlíky, host: dobrovolník Karel Paták

22.3.2016 – Práce s bezdomovci, host: Lenka Vrbová z organizace Jako doma

29.3.2016 – Práce s handicapovanými, host: Veronika Paldusová a pes Balú z organizace Helppes

3. 5. 2016 – Finanční řízení neziskové organizace, host: Ing. Jan Kamenický z organizace Člověk v tísni

10. 5. 2016 – Sociální služby a zdravotnictví, host: MUDr. Tomáš Šebek z organizace Lékaři bez hranic

Letak-1