1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5HP300 Evropská unie a její politiky

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, michaela.sevcikova @ vse.cz 

1 Úvodní přednáška

Požadavky na uzavření kurzu :

 • Testové otázky typu multiple choice.

Obsah ZS 2012/2013

Datum

Čas, učebna

Téma

Přednášející

ÚT -­‐ 20.11. 2012

19:30 RB 101

Diskusní fórum na téma “Budoucnost evropské integrace”

hosté:
Doc. Dr. Petr Robejšek, poradce pro strategické otázky, ekonom, politolog

PhDr. Tomáš Sedláček, ekonom a filozof

moderuje:
Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Čt – 22.11. 2012

19:30 NB C

Úvodní přednáška

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Út – 27.11. 2012

18:00 NB C

Historický vývoj evropské integrace

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Čt – 29.11. 2012

19:30 NB C

Evropská ekonomická integrace

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Út – 4.12. 2012

18:00 NB C

Institucionální uspořádání a právní rámec EU

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Čt – 6.12. 2012

19:30 NB C

Lisabonská smlouva

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Út – 11.12. 2012

18:00 NB C

Vnitřní trh EU

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

St – 12.12. 2012

19.30 NB C

Hospodářská a měnová unie

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Čt – 13.12. 2012

19:30 NB C

Aktuální problémy EU (krize v eurozóně, dluhová krize)

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Út – 18.12. 2012

18:00 NB C

Rozpočet EU a jeho perspektiva

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Čt – 20.12. 2012

19:30 NB C

Regionální politika, strukturální fondy EU

Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:  závěrečný test

Témata mohou být upřesňována a doplňována.

Studenti se mohou přihlásit na první nebo na druhý termín:

8.1. 2013 v 18.00 NB B nebo 22. 1. 2013 v 18.00 RB 212

Literatura

 1. Baldwin R.,Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada Publishing 2008
 2. Týč, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 2001, 3.,event. 4. vydání, Linde
 3. Šlosarčík, I., Právní rámec evropské integrace, Europeum, 2003
 4. Konig, P., Lacina, L., Přenosil, J., Učebnice evropské integrace, Barrister Principal, 2. vydání 2007
 5. Kučerová, I., Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie, Universita Karlova, Praha: Karolinum 2010

Doporučená

 1. Fiala,P., Pitrová,M., Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2009
 2. Cihelková,E., Jakš,J., a kolektiv, Evropská integrace – Evropská unie, Oeconomica, Nakladatelství VŠE Praha, 2005
 3. Urban, L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění, Linde Praha 2002
 4. A.M.El-Agraa, The European Union.Economics and Politics, 2004, 7th edition
 5. Pelkmans, J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Second Edition,  Financial Times, Prentice Hall 2001
 6. Moussis,N., Access to European Union, 1999 a další vydání
 7. Dinan,D., Encyclopedia of the European Union, Macmillan Press 2000
 8. Balassa, B. Teorie ekonomické integrace, Svoboda Praha, 1966
 9. European Parliament, Fact Sheets on the European Union, 2004, www.europarl.europa.eu/parliament/expert/

Internetové zdroje :

České :

Zahraniční :

5. 8. 2009: Oznámení o změně organizace výuky předmětu 5HP300
Od školního roku 2009/2010 předmět 5HP300 původní název Hospodářská politika bude vyučován jako dva samostatné předměty.
1. Předmět 5HP300 – Evropská unie a její politiky (2/0 za 3 ECTS). Předmět bude vypisován každý semestr.
2. Předmět 5HP381 – Současné problémy hospodářské politiky. Předmět bude přednášen zahraničními profesory v anglickém jazyce (2/0 za 3 ECTS). Předmět bude vypisován jednou ve školním roce obvykle v letním semestru.