1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky

Konzultační hodiny LS 2015/2016

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Úterý: 8:00 – 9:00; 18:00 – 19:00, Žižkov, nb304A, 305

Jinak dle dohody na tel. čísle:

224 095 521 e-mail: sevcik@vse.cz

Katedra hospodářské a sociální politiky

Literatura:

•V. Spěváček a kol., Makroekonomická analýza, 2012, ISBN: 978-80-86131-92-4
•Kubíček a kol., Hospodářská politika, 2010, ISBN: 80-86898-99-7
•M. Ševčík, EconomicPolicy–TheProcessofTransformationand itsCosts, 2010,
ISBN: 978-80-245-1738-4
•M. Ševčíková, FiveCrisesof TheEuropeanintegrationprocess, University of Economics, Prague, ISBN: 978-80-245-2098-8
•A. Slaný, A. Franc a kol., Hospodářská politika, Masarykova univerzita, 2015, 1. vydání
•W. Eucken, Zásady hospodářského řádu, Liberální institut, 2004, ISBN: 80-863-89-32-4
•J. M. Buchanan, Politika očima ekonoma, 2002, ISBN: 80-86389-21-9
•M. Rothbard, Ekonomie státních zásahů, 2001, ISBN: 80-86389-10-3
•FriedmanM., Svoboda volby (www.libinst.cz), 1992, ISBN: 80-85467-85-2
•L. von Mises, Byrokracie, 2002, ISBN: 80-86389-22-7
•D. Armentano, Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, 2003, ISBN: 978-80-8638-904-2
•Hans-Werner Sinn, Václav Klaus, Miroslav Ševčík, Jan Skopeček, Martin Slaný, Masová imigrace –Záchrana, nebo zkáza Evropy, Institut Václava Klause, 23/2016, ISBN: 978-80-87806-95-1
•Zeman, K., Analýza restitučních procesů v České republice, Univerzita Karlova v Praze, 2015, ISBN 978-80-246-2954-4
•Zeman, K. Analýza privatizačního procesu v České republice, Univerzita Karlova v Praze, 2015, ISBN 978-80-246-2939-1

 

Požadavky u zkoušky:

Závěrečný test je hodnocen známkou (1-4)

Počet bodu a známka:

  • 49 a méně… 4
  • 50 – 59… 4+
  • 60 – 74… 3
  • 75 – 90… 2
  • 91 – 100… 1

Termín závěrečného testu:

9.1.2018

Náhradní termín závěrečného testu

16.1.2018

Opravné testy dle potřeby

Informace k předmětu 5HP200

1. přednáška

2. přednáška

4. přednáška