Předměty

IDENT TITULEK GARANT
5HP310
Bakalářský seminář Ing. Karel Zeman, CSc.
5HP420
Česká ekonomika v procesu transformace prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.
5HP415
Ekonomická žurnalistika v praxi Mgr. Soňa Křítková, Ph.D.
5HP921
Evropská strategie v sociální politice prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
5HP300
Evropská unie a její politiky Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková
5HP401
Finanční trhy a měnová politika prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
HP_900
Hospodářská politika doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5HP900
Hospodářská politika doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
HP_902
Hospodářská politika Evropské unie doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5HP413
Informace a propaganda Mgr. Pavel Verner
HP_906
Instituce, evoluce a hospodářská politika prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.
5HP436
Internetová žurnalistika Ing. Marek Roll
5HP416
Jak uspět v médiích doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5HP381
Kapitoly z hospodářské politiky doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5HP324
Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
5HP501
Makroekonomická analýza doc. Ing. Ludmila Vebrová, CSc.
HP_904
Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.
HP_901
Makroekonomická regulace prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5HP400
Moderní chudoba doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.
5HP502
Národohospodářské rozhodování Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
5HP411
Praktická žurnalistika Ing. Ivan Jemelka
5HP424
Praktikum ve státní správě doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5HP500
Projekt diplomové práce prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
5HP412
Public Relations Ing. Ondřej Kubala
5HP325
Regulace v energetice doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
5HP301
Sociální a zdravotní systém prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
5HP201
Sociální politika prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
5HP222
Sociologie pro ekonomy doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
5HP224
Trh práce (krátký kurz) doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.
5HP200
Úvod do hospodářské a sociální politiky doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
HP_905
Veřejné finance a veřejná volba prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
5HP521
Zahraniční žurnalistika Mgr. Soňa Křítková, Ph.D.
5HP230
Základy hospodářské politiky Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
5HP410
Žurnalistická tvorba a masová komunikace PhDr. Milan Soška