1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání závěrečných prací v ZS 2017

Související stránky

Termín pro odevzdání BP + DP je stanoven na pondělí 18. prosince 2017 v čase 9:00 – 11:00 a 12:30 – 14:00 hod.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v Odevzdávárně  (NH0, HP000) i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry, které si osobně vyzvedáváte přímo u mě. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

S případnými dotazy se prosím obraťte přímo na sekretariát NB 311

Markéta Lačíková

sekretářka katedry