Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání závěrečných prací v lednu 2016

Související stránky

Termín pro odevzdání BP je stanoven na úterý 5. 1. 2016 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 14:00 hod.

Termín pro odevzdání DP je stanoven na pondělí 11. 1. 2016 v čase 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 14:00 hod.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně i v systému ISIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry, které si osobně vyzvedáváte přímo u mě. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle časových možností oponenta. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotovení (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

 

Markéta Lačíková