1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obor Hospodářská politika

Související stránky

Garant: prog. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Obor Hospodářská politika garantovaný a zajišťovaný katedrou hospodářské politiky vychovává národohospodáře širokého profilu, kteří mají možnost uplatnit se v různých sektorech a odvětvích národního hospodářství. Absolventi mají široké uplatnění ve státní a regionální správě, v ekonomických a výzkumných sekcích bank, finančních institucích, velkých společností, a to jak veřejných, tak soukromých. Studijní zaměření je možné v rámci volitelných předmětů profilovat i pro práci ve veřejné správě, zejména městských a obecních úřadech, úřadovnách práce a sociálního zabezpečení, v orgánech a institucích ochrany životního prostředí.