Ing. Milan Bednář

InSIS: Ing. Milan Bednář

Kancelář: NB 330

Telefon: +420 224 095 550

e-mail: milan.bednar@vse.cz

Fotografie ke stažení zde

Oblast profesního působení

Vystudoval jsem Národohospodářskou fakultu VŠE, bakalářský obor Národní hospodářství, poté i magisterský obor Hospodářská politika s vedlejší specializací Peněžní ekonomie a bankovnictví. Strávil jsem rovněž semestr v zahraničí, kdy jsem necelého půl roku žil a studoval v Austrálii na University of Queensland v Brisbane. Od roku 2017 jsem doktorandem na katedře hospodářské a sociální politiky, kde vykonávám i další práci, mimo jiné zajišťuji zahraniční odborné stáže studentů v rámci vedlejší specializace 5PV – Praktikum ve veřejné správě. Tématem mého zájmu je makroekonomická analýza, hospodářská politika a problematika Evropské unie. 

 


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP851 – Macroeconomic Analysis
  • 5HP750 – Introduction to Economic and Social Policy
  • 5HP700 – European Union and Its Policies
  • 5HP310 – Bakalářský seminář

Ve volném čase rád sportuji, dále například sleduji filmy a zajímavé přednášky.