doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

InSIS: doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Kancelář: NB 318

Telefon: +420 224 095 658

e-mail: eva.zamrazilova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Na akademické i profesní úrovni se zaměřuje se na aplikovanou hospodářskou a sociální politiku a makroekonomické prognózování. Od roku 2008 pedagogicky působí na NF VŠE, kde v roce 2015 získala doktorát. Absolvovala řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních univerzitách jako je např. University of Padova, University of Lausanne, University of Amsterdam, University of Helsinki, University of Mumbai nebo Lomonosov Moscow State University.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP501 Makroekonomická analyza

Vědecké publikace

ZAMRAZILOVÁ, E. : Měnová politika: Staré lekce, nové výzvy. Politická ekonomie 1/2011, pp. 3-21.

ZAMRAZILOVÁ, E. : Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika. Politická ekonomie 1/2014, pp. 3-31.

ROJÍČEK, M. a kol.:Makroekonomická analýza: teorie a praxe, Praha , Grada 2016 (spoluautor).


Ve volném času se věnuji rodině a domácím zvířatům. Také zahradě, výlučně květinám. Ze sportu je to lyžování, bruslení, tenis a také plavání, ale s klesající intenzitou úměrně věku.