doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

InSIS: doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Kancelář: NB 318

Telefon: +420 224 095 658

e-mail: eva.zamrazilova@vse.cz

Fotografie ke stažení zdezde a zde

Oblast profesního působení

Na akademické i profesní úrovni se zaměřuje se na teorii i praxi hospodářské politiky, hlavní oblastí zájmu je makroekonomická analýza a  prognózování. Od roku 2008 pedagogicky působí na NF VŠE, kde v roce 2015 habilitovala.


Vyučované předměty na NF VŠE

  • 5HP501 Makroekonomická analyza

Vědecké publikace

ZAMRAZILOVÁ, E. : Měnová politika: Staré lekce, nové výzvy. Politická ekonomie 1/2011, pp. 3-21.

ZAMRAZILOVÁ, E. : Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika. Politická ekonomie 1/2014, pp. 3-31.

ROJÍČEK, M. a kol.:Makroekonomická analýza: teorie a praxe, Praha , Grada 2016 (spoluautor).


Ve volném času se věnuji rodině a domácím zvířatům. Také zahradě, výlučně květinám. Ze sportu je to lyžování, bruslení, tenis a také plavání, ale s klesající intenzitou úměrně věku.