1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ekonomická žurnalistika

Název anglicky: Journalism for Economists

Garant: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

CharakteristikaBez názvu

Vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika je garantována Katedrou hospodářské a sociální politiky VŠE. Tato vedlejší specializace umožňuje doplnit studium některé z hlavních specializací o takové znalosti a dovednosti, které absolventu studia umožní nejen žurnalistickou praxi. K tomu účelu jsou ve vedlejší specializaci zařazeny předměty, které ho seznamují s nezbytnými teoretickými i praktickými základy mediálních doveností a práce jak v médicích, tak v public relations.

Absolvent je schopen se dobře uplatnit v odborné ekonomické redakci jakéhokoliv ekonomického média nebo v oblasti public relations. Studium vedlejší specializace může být vhodným doplňkem kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného ekonoma pracujícího v oblasti státní správy, podnikového managementu (s ohledem na vytváření public relations firmy), ekonomického poradenství či ekonomického výzkumu.

 

Požadavky na absolvování

Student musí získat celkem 30 ECTS ve stanovené struktuře. Součástí státní závěrečné zkoušky 5EZ1 je kromě obsahu povinných předmětů také napsání žurnalistického útvaru na zadané ekonomické téma žurnalistického žánru.

 

Povinné předměty (sP)

Název předmětu Vyučující Kód Kredity
Informace a propaganda Ing. Ivana Pečinková, Ph.D. – Hospodářská komora 5HP413 4
Jak uspět v médiích Mgr. Milan Fridrich – ředitel programu České televize 5HP416 4
Public relations Ing. Ondřej Kubala – Ewing PR 5HP412 6
Mediální dovednosti Ing. Martin Zeman – NF VŠE 5HP444 4
Žurnalistická tvorba a masová komunikace PhDr. Milan Soška – žurnalista 5HP410 4

Volitelné předměty  (sV)

Název předmětu Vyučující Kód Kredity
Zahraniční žurnalistika Mgr. Soňa Křítková, Ph.D. – bývalá ředitelka komunikace Agrofertu 5HP521 4
Internetová žurnalistika – vypisované v ZS Ing. Marek Roll – žurnalista 5HP436 4
Ekonomická žurnalistika v praxi – vypisované v LS Mgr. Soňa Křítková, Ph.D. – bývalá ředitelka komunikace Agrofertu

Vladimír Piskáček – ředitel divize redakce Economia

5HP415 4

Státní závěrečná zkouška

Název předmětu Kód Kredity
Státní zkouška z vedlejší specializace 5EZ1 3

Student si losuje jednu otázku ze základního bloku a jednu otázku z volitelného bloku, tj. buď Public relations, nebo Informace, dezinformace a podoby současné propagandy. Součástí státní zkoušky je také napsání článku vybraného žurnalistického žánru na aktuální hospodářsko-politické téma.

5EZ_vmediich

Otázky – základní blok

 1. Specifika žurnalistické tvorby a rozdílné podoby novinářských žánrů v jednotlivých médiích (print, televize, rozhlas – zpráva, reportáž, rozhovor).
 2. Komentář (glosa, poznámka) v print médiích.
 3. Portrét a medailon v print i elektronických médiích.
 4. Fejeton – výklad pojmu, geneze a vývoj světového a českého fejetonu, tvorba fejetonu.
 5. Český fejeton v novinách a časopisech – autorské individuality.
 6. Reportáž – výklad pojmu, vznik a vývoj reportáže, kompozice reportáže, tvůrčí postupy při tvorbě reportáže (v print i elektronických médiích).
 7. Zpravodajství – druhy zpráv, zpravodajská tvorba (v print i elektronických médiích).
 8. Investigativní žurnalistika – geneze – typické příklady (především v elektronických médiích).
 9. Objektivita a etika v žurnalistice.
 10. Rozhovor – podoby, tvůrčí postupy (v print i elektronických médiích).
 11. Recenze (a kritika) v print médiích.
 12. Výrazné novinářské osobnosti z domova i ze světa (podle vlastního výběru a četby).

Otázky – volitelný blok Public Relations  

Otázky k dispozici zde.

Otázky – volitelný blok Informace, dezinformace a podoby současné propagandy 

Otázky k dispozici zde.