Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
5HP501 Makroekonomická analýza

1 EZ Úvod, zdroje dat, metody, souvislosti, využití analýz a prognóz, instituce
2 Rojíček Transakce s produkty a komoditní toky v národních účtech
3 Rojíček Analytické aplikace národních účtů
4 Vebrová Národní účty jako systém
5 Vebrová Vládní finanční statistika
6 Zamrazilová Veřejné finance, fiskální politika
7 Zamrazilová Inflace, měnová politika, finanční stabilita
8 Zamrazilová Zahraniční obchod, platební bilance, vnější rovnováha
9 Zamrazilová Reálná a nominální konvergence
10 Šindel Dlouhodobý růst – aplikace v analýze a hospodářské politice
11 Šindel Ekonomický cyklus – měření, indikátory
12 Šindel Finanční trhy  v ekonomické analýze a hospodářské politice
13 EZ Trh práce

 Makroekonomická analýza a prognóza úvod