Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
5HP343 Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů

Předmět kombinuje teoretické poznatky o fungování trhů a odvětví s praxí jejich významných podniků. Navazuje na předmět Organizace trhů a odvětví.

Po úspěšném zvládnutí kurzu bude student schopen:

  • Aplikovat koncepty ekonomické analýzy struktury trhů
  • Vysvětlit vztah mezi teorií fungování trhů a reálnou tržní situací
  • Popsat aktuální situaci ve významných odvětvích a zhodnotit jejich budoucí vývoj
  • Shrnout atributy manažerského rozhodování a vysvětlit motivace manažerského jednání

Struktura přednášek je jednotná. Přenášející, každý za své odvětví, podrobně uvede (i) postavení firmy v odvětví; (ii) konkrétní tržní strukturu; (iii) podnikatelskou strategii; (iv) proces vyčišťování trhu; (v) jak podnik ovlivňuje vládní politika; (vi) nabídne prostor pro otázky.

 

Přednášky:

20. 9. doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.; Ing. et Ing. Martin Zeman

27. 9. Jiří Ovčáček – ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvči prezidenta republiky

4. 10. Carlo Capalbo – Předseda organizačního výboru Prague International Marathon

11. 10. Ing. Daniel Beneš, MBA – Generální ředitel a předseda přestavenstva ČEZ, a. s., prezentace zde

18. 10. prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. – Vedoucí lákař porodního sálu u Apolináře

25. 10. Mgr. Milan Fridrich – ředitel programu České televize, prezentace zde

1.11. Vladimír Piskáček – ředitel divizí redakcí Economia

8.11. Ing. Jiří Kadrnka – ředitel Moss Logistics, prezentace zde

15.11. Ing. Pavel Kysilka, CSc. – emeritní generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny

22.11. Ing. Radek Lacko – radní hl. m. Prahy, prezentace zde, zde a zde

29. 11. JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – vrchní státní zástupkyně

6.12. Ing. Radek Heger, Ph.D. – generální ředitel Toma, prezentace zde