5HP200 Úvod do hospodářské a sociální politiky

Konzultační hodiny LS 2015/2016

Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Úterý: 12:00 – 14:00 Žižkov, nb304A, 305

Jinak dle dohody na tel. čísle:

224 095 521 e-mail: sevcik@vse.cz

Katedra hospodářské a sociální politiky

Literatura:

 

Požadavky u zkoušky:

Závěrečný test je hodnocen známkou (1-4)

Počet bodu a známka:

  • 49 a méně… 4
  • 50 – 59… 4+
  • 60 – 74… 3
  • 75 – 90… 2
  • 91 – 100… 1

Termín závěrečného testu:

10.1.2017

  • 13:30 hod. RB 101
  • 15:00 hod. RB 101

Náhradní termín závěrečného testu

17.1.2017

  • 9:15 hod. RB 101
  • 10:30 hod. RB 101

Opravné testy dle potřeby

Informace k předmětu 5HP200

1. přednáška

2. přednáška

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague